Nytt

Når Italia til forskjell fra de andre store landene i Vest-Europa ennå ikke er blitt rammet av noe større islamsk terrorangrep, tilskrives det normalt en rekke fordelaktige omstendigheter for landet: En forholdsvis liten islamsk befolkning, få islamske ghettoer, samt sikkerhetsmyndigheter som drar fordel av erfaringene fra bekjempelsen av mafiakriminalitet og den innfødte terrorismen under de såkalte blyårene.

Om man skal tro den tidligere statsadvokaten og mafiajegeren Vincenzo Macrì, er ikke dette hovedforklaringen på fraværet av islamsk terror i Italia. Til Corriere della Sera sier Macrì at islamistene sparer Italia fordi de samarbeider med mafiaen om trafikken over Middelhavet.

Ved å la være å begå terror i Italia, gir islamistene i samsvar med denne hypotesen mafiaen arbeidsro på eget territorium som takk for den logistiske hjelpen. I så fall kan mafiaen også bruke en slik «fredsavtale» overfor politikere med sikte på å unngå for mye innblanding i sine affærer.

Mafiaen kan i mangel av innenlandske rekrutter sågar skaffe seg arbeidskraft blant migrantene, som i mange tilfeller ikke vil ha skrupler med å begå kriminalitet. Ifølge en reportasje fra det tyske nyhetsmagasinet Stern som vi omtalte i fjor, er det mange nordafrikanere som reiser til Europa nettopp i den hensikt å begå vinningskriminalitet for familien så lenge de klarer å oppholde seg i vår verdensdel.

Inntektene mafiaen får av trafikken, kan også tenkes å finansiere bestikkelser av italienske myndigheter. For hvorfor er de ellers så udugelige i bekjempelsen av den illegale båtmigrasjonen til Sicilia, som har pågått i månedsvis?

Eksistensen av en slik avtale ville i det hele tatt få mange brikker til å falle på plass. At det ikke er utenkelig, viser Europas nyere historie. Flere europeiske regjeringer, herunder også den franske, unnlot for eksempel i sin tid å stikke kjepper i hjulene for palestinske terrorister, så lenge disse begikk sin terror et annet sted. Hvis regjeringer kan inngå lyssky avtaler med terrorister, hvorfor skulle ikke mafiaorganisasjoner kunne gjøre det samme?

I forbindelse med sine militærstrategiske vurderinger omtalte Churchill i 1942 Italia som «the soft underbelly of Europe». De alliertes invasjon av Italia viste at det var en diskutabel påstand. Med tanke på hvor avgjørende migrasjonsspørsmålet er for Europas fremtid, virker karakteristikken mer passende i vår tid. Korrupsjonsbekjempelse i Italia ville således være en investering i hele verdensdelen. Man hører ikke lenger så mye mer om mafiaen fordi den har sluttet å drepe i hytt og vær, men den er ikke blitt noe mindre farlig for samfunnet fordi den delvis har hvitvasket seg til det ugjenkjennelige.

Det er vanskelig å fri seg helt fra tanken på at Tyskland ved å tjene så mye som de gjør på de søreuropeiske landenes bekostning med fellesvalutaen, samtidig gjør disse mer sårbare overfor den formen for korrupsjon som kan tenkes å legge til rette for invasjonen. Hvor enkelt er det for en underbetalt politimann å si nei til litt ekstra penger for å se en annen vei? Om det er Tyskland som blir sittende igjen også med de bitre fruktene av denne ubalansen, kunne det nesten anses som «poetic justice».

I en bedre verden ville ikke de europeiske landene og institusjonene la det skure og gå, men snarere interessere seg mer for infiltrasjonen mafiaen har lyktes så godt med av den legale økonomien, at man ikke vet hvor den illegale begynner. Siden verden ikke er bedre enn den er, kan man tenke at Brussel ikke har all verdens problemer med at mafiaen er katalysator for en migrasjon den sier at den ønsker.