Når mennesker kommer i titusenvis til Italia over Middelhavet, og det byr på komplikasjoner å krysse landets nordgrense i jakten på en mer komfortabel tilværelse, oppstår problemet: Hva gjør man med alle menneskene som blir igjen i landet, og som i beste fall blir gående og slenge?

Mange migranter holder til i Sør-Italia, hvor klimaet er mildere enn nordpå, og den store illegale økonomien tilbyr muligheter både for arbeid og bolig som ikke finnes i den offisielle økonomien. Ikke desto mindre forblir mange i en prekær situasjon.

For å hanskes med omstendighetene i den sydlige regionen Campania, har Italias regjering nå inngått en avtale med lokalmyndighetene i 265 av regionens 550 kommuner, om å innføre sysselsettingstiltak for mellom 7000 og 9000 asylsøkere. Planen er at disse skal gjøre sosialt nyttig arbeid, som rengjøring og vedlikehold av det offentlige rommet, for eksempel nær turistattraksjoner som utgravningene i Pompei eller slottet i Caserta.


Marco Minniti. Foto: Remo Casilli/Reuters/Scanpix.

Dette er et stort skritt fremad for en modell for spredt velkomst, sier innenriksminister Marco Minniti, som mandag undertegnet avtalen med de respektive lokalmyndighetene i Napoli. Campania-regionens hovedstad, ledet av borgermester Luigi de Magistris, skal alene gi arbeid til 2000 asylsøkere, mens 5–7000 havner i andre kommuner, skriver La Repubblica.

Innenriksministeren ordlegger seg på en måte som harmonerer med innstillingen hos EU-kommisjonens innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos:

Stilt overfor et strukturelt og epokegjørende fenomen må et stort demokratisk land som Italia (…) også styre i de store migrasjonsspørsmålene.

Migrasjonen tas altså for gitt. Styringen består simpelthen i å administrere den. Minniti legger til at man må

fjerne ordet nødsituasjon fra vokabularet,

og antyder dermed at dette er den nye normaliteten.

Men ikke alle er like fornøyde.

Den italienske velferdsstaten er sjenerøs med alderspensjoner, men for dem som er i arbeidsfør alder, er ikke trygdeytelsene på langt nær så omfattende som i Nord-Europa. Behovet for sosialhjelp, arbeidstrening og annet er mye større enn staten dekker, og familienettverk, kirker og privat veldedighet kommer mange til unnsetning som ikke mottar offentlig omsorg.

Prislappen på tiltakspakken er 30 millioner euro. Hva er grunnen til at pengene sitter løst så snart det handler om asylsøkere?


Matteo Salvini. Stillbilde: YouTube.

Lega Nord-leder Matteo Salvini sparer ikke på kruttet: Staten gir 30 millioner euro til migranter, mens millioner av italienere er uten arbeid, observerer han, og i sosiale medier kommenterer han:

For en skam! Dette er rasisme mot italienere.

Avtalen er uakseptabel og må oppheves øyeblikkelig, krever Salvini på partiets vegne.

Hans partifeller i parlamentet, leder Massimiliano Fedriga og nestleder Nicola Molteni i deputertkammerets partigruppe, sier at:

Vi forlanger en øyeblikkelig forklaring av statsråd Minniti, med samtlige detaljer om denne avtalen. Det er på høy tid å slutte å prøve å behandle italienerne som tosker. Vi minner De Magistris og Minniti om at de er betalt for å ivareta italienernes interesser, ikke migrantenes.

Et femtitalls mennesker demonstrerte foran det kjente landemerket Castel Nuovo, hvor avtalen ble undertegnet, med slagord som «Stopp invasjonen, italienerne først».

Tjue motdemonstranter som påberopte seg å være «antifascister», hevet derimot parolen «Nei til krig mellom fattige, arbeid til alle».

I en tale i forbindelse med undertegningen sa Napolis borgermester De Magistris at «velkomsten er en etisk, moralsk, religiøs og rettslig plikt som økonomiske grunner ikke kan sette i annen rekke.» Han la til at «Sør-Italia er mer utsatt, men folk sørpå snur ikke ryggen til andre, for de har et stort hjerte». Også han gav uttrykk for at migrasjonen er et historisk faktum det ikke er noe å gjøre med.

Men falskheten er skjærende. Plikten til å hjelpe strekker seg ikke til selvutslettelsen. Og der hvor man påberoper seg godhet, er egeninteressen aldri langt unna. Campania-regionen er da også hjemsted for en av Italias tre store mafiaer. Det er lett å tenke seg at Minniti kjøper stemmer til Det demokratiske venstrepartiet (PD).

Migrasjonsspørsmålet kan antas å få en sentral plass i den forestående italienske valgkampen. Neste parlamentsvalg forventes å finne sted i begynnelsen av mars.

Femstjernersbevegelsen (M5S), som har gått kraftig ut mot samrøret mellom smuglere, NGO-er og politikken, leder i øyeblikket på meningsmålingene. De ser ikke ut til å kunne få rent flertall, hvilket gjør det vanskelig å si hvilke regjeringsalternativer som blir aktuelle, men bevegelsens unge statsministerkandidat Luigi Di Maio sier at han er åpen for å samarbeide med dem som måtte være villige.

Uansett vil M5S sannsynligvis detronisere sentrum/venstrepartiet PD som landets største. Tilbakegangen for venstresiden, som har gjort seg gjeldende Europa rundt, innhenter trolig Italia også.

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok fra Document Forlag her!