Bildet:. Linda Sarsour er front- og talskvinne for Det muslimske Brorskap i USA. Hun er like pågående som ML’erne i sin tid var. Alt preller av. Konstant angreps-modus. Hun organiserte iftar-demonstrasjonen utenfor Trump Tower 1.juni. Liberale i USA som i Europa blir fellow travellers av islamistenes fremmarsj. De viste samme svakhet overfor kommunismen som de nå gjøre overfor islamismen. Fallhøyden er denne gang enda større. Foto: Amr Alfiky/Reuters/Scanpix

Mennesket har nedskrevet historien for å huske. Sannhet kan ikke skilles fra hukommelse. Uten hukommelse ingen sannhet.

Alle de store totalitære ideologier har ført krig mot hukommelsen. Det er derfor ekstra bekymringsfullt at dagens herskende ideologi viser en fiendtlighet til sannhet som ikke er et midlertidig  feilgrep, men systemisk. Etterhvert som systemet motsetter seg korreksjon slår det inn på en vei som fører til mer undertrykkelse av avvikende meninger. Et slikt system vil med nødvendighet produsere dissidenter.

Det er tankevekkende at Kinas Liu Xiaobo og Russlands Aleksej Navalnij snart kan sies å ha paralleller i Vesten. Vi holder forskjellene klart for oss. I Russland myrdes de foran Kremls murer hvis de blir for brysomme, som Boris Nemtsov. I Kina «begraves» de levende, først i fengsel, og ender opp som aske i en urne. Nettet og medier er renset for Xiu Liaobos navn.

Subtilt

I Vesten er forvandlingen mer subtil. Det skjer en mental forskyvning som vanlige mennesker ikke merker. Aftenposten har for flere år siden bestemt seg for å promotere en norsk islam. Deres første talsmann var Mohammed Usman Rana. Karakteristisk for behandlingen er at hans meninger er fritatt for redaksjonell kritikk. Aftenposten har foretatt et valg: Det finnes ingen motsetning mellom islam og Opplysningsverdiene.

Aftenposten har truffet dette valget på lesernes vegne. Leserne kan ikke vite at de dermed blir tvangsforet med religiøs propaganda, som over tid vil reprogrammere hukommelsen og erkjennelsen deres.

Det skjer med de beste hensikter. I Si;D-redaksjonen promoteres de unge stemmene. Det er ikke deres skyld at Aftenposten har abdisert sitt ansvar for en konstruktiv debatt, dvs en som ivaretar distinksjonene. Norske muslimer får nå inntrykk av at det er helt ok at de definerer sin identitet som norsk, selv om den åpenbart ikke er det når de legger verdier til grunn som bryter med Opplysningstiden.

En 21 årig muslim skrev mandag om: Islam trenger ikke reformasjon. Vi trenger en dypere forståelse.

Det er naivt, enfoldig, Skrevet av en ung person som er homofil muslim og velger å se det som sitt lodd i livet. Hans gud har satt ham på en prøve. Kristne har sagt det samme.

Men det er en setning som en kristen ikke kunne skrevet: Artikkel er formulert som et svar til en frafallen.

Siden du setter spørsmålstegn ved de islamske verdiene, la meg spørre deg: Er det på bakgrunn av din egen rene fornuft og refleksjon, eller er tvilen et biprodukt av stoffet du har lest og omringet deg med, altså et resultat av den sekulære tankegangen som promoteres i samfunnet?

Kan du med sikkerhet si at måten du tenker på nå, ikke er en indirekte «indoktrinering» av hvordan samfunnet vil at du skal tenke?

Denne naiviteten – at det skulle være mulig å trekke et skille mellom hva religionen sier og hva det sekulære samfunn sier – og samtidig selv avgjøre hvordan man er påvirket,  sier noe om at vi står overfor tankesystemer som vil gjøre rasjonell drøftelse og dermed frihet, umulig. Dette er hva islam bringer med seg, og det resulterer i et stort mørke.

Det finnes ingen rasjonalitet, ingen konsekvens, ingen mening i møtet mellom dette universet og det vestlige. Samtale blir umulig uten at den andre erkjenner at han/hun befinner seg innenfor et lukket system.

Vestlige medier og politikere befinner seg i en glidebane inn mot samme lukkede system.

Nazisme og islam

Blandingen av multikulti-pjatt og islam-toleranse er ved å slå inn i hodene på journalistene. Andreas Sletholm leverte et forsvar for hvorfor det var viktig at nynazister fikk marsjere i Fredrikstad «mot homolobbyen». Sletholm gjør spørsmålet om forsamlings- og demonstrasjonsfrihet til et kategorisk imperativ: Hvis niqab så hakekors. Vanlige mennesker reagerer stikk motsatt: Så mange ekstremer tåler ikke samfunnet. Hva er det som gjør det verdifullt å importere skikker eller ideologi som begge er forbundet med vold og fanatisme?

Nazismen har bevist hva den står for. Det finnes ingen moderat nazisme. Hvis nazismen hadde stått for noe annet enn vold ville vi ha visst det. Men det har aldri materialisert seg. Alle som svermer for nazisme har en dragning mot vold. Normale mennesker ser det og skyr alt som har med nazisme å gjøre.

Absurditet satt i system

Nå jobber Sletholm i en avis som har vist en egen evne til å koble islam-kritikk til nazisme. Er det behovet for å ha et slikt ris bak speilet som spiller inn? Hvis man måtte dra en grense og definere hva nazisme er, ville det kanskje ikke bli like lett å bruke ekstremisme-stemplet mot de som kritiserer islam på et rasjonelt grunnlag?

Man operasjonaliserer den politiske debatt ved å beholde definisjonsmakten. Forsøk på innsigelser kan ikke vinne frem for de som definerer rammene vil ikke vise kortene. Hvis Aftenposten sier at dagens nynazister går med dress og ser pene ut, så kan alle pene mennesker bli rammet, hvis de sier noe som Aftenposten mener kvalifiserer til høyreekstremisme.

Dette er samme voluntarisme som marxismen havnet i, som islamismen er preget av. «Det som er sant er det vi til enhver tid mener.»

Det er ikke noe rart at debatten dør når det er den islamofile avisen Aftenposten som forsvarer nazisters ytringsfrihet.

Glemselen

Hvis man skulle ta et slikt forsvar på alvor: Hvor var forsvaret for Lars Vilks? Jyllands-Posten? Lars Hedegaard? Fjordman? Ayaan Hirsi Ali? Theo van Gogh? Pim Fortuyn?

Hvor er fokuset på professorer og kommentatorer som angripes når de vil tale på amerikanske universiteter? Hvor er fokus på Det muslimske Brorskaps fremste aktivist og talerør i USA: Lina Sarsour, som presterte å sende ut en tweet:

Birgitte Gabriel er en annen kjent islam-kritiker i USA. Ayaan Hirsi Ali ble kjønnslemlestet. Du skal ha ganske høy arroganse og aggresjonsvilje for å sende ut en slik tweet. De to kvinnene skal ha pisk og de har mistet deres rett til kvinnelighet.

Dette er islamistisk dog whistle-politikk. Sarsour vet godt hva hun gjør.

Men det kommer aldri på trykk i norske medier. De har valgt side og driver sin egen dog whistle politics, forkledt som anstendighet.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂