Bildet: Kina taler, EU lytter. Dagens EU er ingen match for lederne av Kina som trekker på både kommunistisk ideologi og kinesisk makttradisjon. Presidenten for kommisjonen, Donald Tusk, er svak. Han er polakk, men har ingen støtte hjemme. Statsministser Le Keqiang snakker på vegne av et Kina som stiller krav, og lar tiden arbeide for seg. Foto: Virginia Mayo/Reuters/Scanpix

Angela Merkel tror Kina kan være en partner i opprettelsen av en ny verdensorden basert på frihandel og klimapakt. Den spesielle tyske idealismen gjør henne blind for skjærene i sjøen: Kina nekter å være åpne om sine egne utslipp og lar ikke tyske bedrifter konkurrere på like vilkår i Kina, mens kinesiske kjøper opp storbedrifter i Europa.

Kina følger en strategi for  erstatte USA som supermakt, fra militariseringen av sjøveiene i regionen, til etablering en ny Silkevei.

BBC World Service hadde nylig en reprtasje fra et nytt jernbaneknutepunkt mellom Kina og Kazakhstan. Her ble det lagt 250 millioner dollar på bordet for bygging en en terminal midt ute i ørkenen, hvor det tidligere ikke en gang var elektrisitet.

Knutepunktet er nå etablert. Pga ulik sporbredde på skinnene, må containerne lastes om. Foreløpig er det tre tog om dagen, men trafikken ventes å ta seg kraftig opp. Togene ruller fra øst mot vest: Det er 7000 kilometer gjennom Russland og Hviterussland til den tyske grensen. Kina er allerede Tysklands største handelspartner. Verdien var i fjor 170 milliarder dollar.

Men hva vil togene ha med tilbake? Vil eksporten gå like sterkt den andre veien?

Den kinesiske statsminister Le Keqiang var torsdag i Berlin og Fredag i Brussel. Alt lå til rette for at EU og Kina skulle bygge en allianse på restene av Trumps utmelding av Paris-avtalen.

Men slik gikk det ikke. Partene klarte ikke bli enige om handel: Det kinesiske ståloverskuddet som Kina pøser ut på verdensmarkedet var en faktor. En annen var misnøye med at tyske selskaper har problemer med å etablere seg i Kina. Et tredje var beskyttelse av patenter og copyright.

Kineserne er m.a.o ikke like interessert i å gi som å ta.

Hvordan vil dette påvirke klimasamarbeidet? Kina har verdens største utslipp av drivhusgass. Om 13 år skal Kina redusere sine utslipp, men hvordan kan man stole på målingene? Det er erfaringer med Kina i handel og copyright og cyberspionasje som gjør at også europeerne er skeptiske:

In one dispute, wealthy nations are seeking strong transparency rules, to ensure that China and other developing nations report their emissions properly.

“It would definitely have been better with the U.S. at the table,” the European diplomat said, “because the Chinese and many other developing countries are not at the same place about what type of transparency regime should be in place because of the Paris agreement.”

While Friday’s trade differences were unrelated to climate issues, they highlight the tensions China has sparked in another sphere depending on global rules, by deploying what Europe and the U.S. have called unfair trade practices.

The European Commission president on Friday warned Mr. Li that failure to tackle these issues could fuel populist movements in the region that oppose globalization and free trade.

China has said it is the EU and the U.S. that are breaching World Trade Organization rules by slapping large duties on some cheap Chinese steel exports.

Europeerne savner allerede USA, tør en tjenestemann innrømme på kammerset. Men den kursen Angela Merkel og Jean-Claude Juncker har staket ut gjør at EU nå er «on its own». Det er også uten Storbritannia.

EU blåser seg opp med stor moralsk pondus, men det synes ikke å være særlig substans under overflaten.

Hvor bærekraftig er Paris-avtalen? Bak kulissene står det ikke så bra til. Det er selve konstruksjonen som er skjør. Er det rimelig å betrakte Kina som et utviklingsland som skal ha særfordeler? Er det ikke bare å fyre opp under en imperialistisk stormakt?

The Paris accord produced an uneasy truce between the two camps: Developing nations would work to limit their emissions, while wealthy nations would mobilize financing to help developing nations shift to renewable energy and build infrastructure to protect themselves from the effects of climate change.

 Negotiations, however, are continuing over how to implement the accord.

Financial support by developed nations to poorer countries of up to $100 billion annually by 2020 was a major element of the Paris accord, and it remains unclear how the pact’s champions will fill the gap after a U.S. withdrawal.

Hvem skal fylle hullet etter USA? Det later til at Obama inngikk forpliktelser på vegne av USA som han ikke hadde dekning for. Paris-avtalen ble vedtatt ved dekret. Trump driver ikke slik politikk.  Det burde ikke ha kommet som noen overraskelse på europeerne.

Har de noe som helst å slå i bordet med overfor kineserne, uten USA?

 

https://www.wsj.com/articles/eu-china-summit-ends-with-no-agreement-on-trade-1496418386