Nytt

Statsledere og andre deltagere under G20-møtet i Buenos Aires den 30. november 2018. Foto: Marcos Brindicci / Reuters / Scanpix.

G20-møtet i Buenos Aires ble i det store og hele en fiasko, hvor deltagerlandene knapt kom til enighet om noen viktige spørsmål, og slutterklæringen mest ble en protokoll over uenigheten, da USA tok dissens om både «klima», handel og migrasjon.

Et omhyggelig formulert kompromiss var nødvendig for at USA og Kina skulle kunne skrive under en felles erklæring om handel, rapporterer Wall Street Journal. Fredag var det uklart om det overhodet ville bli mulig å lage en slutterklæring.

Dokumentet man omsider fikk forfattet, fremhever en selvskreven enighet om nødvendigheten av f.eks. å bekjempe terrorismen, men det nedtoner globale institusjoner, og unnlater å kritisere proteksjonisme:

To get U.S. agreement, the Europeans agreed to U.S. demands to leave out of the document G-20 tenets that protectionism and trade disputes are bad for the economy and that global institutions are necessary and useful, according to an EU official involved in the negotiations. China managed to strike out “unfair trade practices,” language it had objected to at APEC over concerns it was singling out Beijing.

I stedet ble man enige om noen selvfølgeligheter:

The compromise text acknowledges that trade and investment are “important engines of growth, productivity, innovation, job-creation and development.” But it adds that “the system is currently falling short of its objectives and there is room for improvement […]

Sluttdokumentets henvisninger til spørsmål som «klima» og migrasjon ble også utvannet på grunn av innvendinger fra USA.

The communiqué subtly noted the splits on climate change. It called the Paris Agreement “irreversible” and reaffirmed support for full implementation. But it also noted, without comment, that the U.S. reiterated its plans to withdraw from the Paris climate accord and would use “all energy sources and technologies, while protecting the environment.”

The statement also recognized the global concern of refugees and the political, social and economic consequences, but didn’t propose any actions. Refugees remain a flashpoint for many countries and contributed greatly to the political downfall of German Chancellor Angela Merkel. Mr. Trump has been dismissive of calls for developed nations to play a role in handling the crisis.

USA benyttet med andre ord G20-møtet til å markere en selvstendighetslinje, hvor man avviser å påta seg felles forpliktelser i omdiskuterte spørsmål hvor de øvrige landene har en annen oppfatning, og løsningene de foreslår anses for å være en belastning for USA.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!