Konferansedelegater befinner seg i møtelokalene til klimakonferansen i Glasgow den 3. november 2021. Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB.

Klimatoppmøtet COP26 i Glasgow nærmer seg slutten, og med det intensiveres også forhandlingene mellom deltagerlandene om formuleringene i møtets slutterklæring.

Et utkast til slutterklæring som er omtalt av Reuters, inneholder ingen forpliktelser til kraftig reduksjon i bruken av fossile energikilder, slik klimaaktivister lenge har krevd.

Utkastet nøyer seg med å konstatere at det er et stort avvik mellom de forpliktelsene til kutt som er inngått hittil, og det som angivelig er nødvendig for å unngå en «full klimakrise».

The proposal underscores the concerns of climate experts and activists that there is a yawning gap between current national pledges and the kinds of cuts required to keep the world from tilting into a full-blown climate crisis.

Deltagerlandene inviteres til å øke sine ambisjoner for 2030 innen utgangen av 2022:

The first draft of the COP26 political decision, which the United Nations released on Wednesday morning, asks countries to «revisit and strengthen the 2030 targets in their nationally determined contributions, as necessary to align with the Paris Agreement temperature goal by the end of 2022».

Utkastet formaner også til å fase ut subsidier av kull, olje og gass, men uten å spesifisere når:

The draft also urged countries to phase out coal, oil and gas subsidies – taking direct aim at the burning of coal, oil and gas that produces carbon dioxide, the primary contributor to manmade climate change. It did not set a fixed date for phasing them out.

Glasgow-møtet slutter til helgen, og i mellomtiden forhandles det om formuleringene i utkastet. Det er et åpent spørsmål om punktet som vedrører subsidier av fossile energikilder overlever forhandlingene:

The draft’s call to halt subsidies for fossil fuels is also likely to face pushback from big producers.

Heller ikke når det gjelder klimafinans har toppmøtet gitt konkrete resultater, selv om utkastet til slutterklæring inneholder vage formaninger:

The draft «urges» developed to «urgently scale up» this support, and says more of it needs to take the form of grants, rather than loans that burden poor nations with more debt.

It does not set out specific new targets for climate finance or a new plan to ensure the money arrives.

Greenpeace slakter utkastet som totalt utilstrekkelig:

«This draft deal is not a plan to solve the climate crisis, it’s an agreement that we’ll all cross our fingers and hope for the best. It’s a polite request that countries maybe, possibly, do more next year.»

«Planeten står i brann», og COP26 er «vår siste sjanse» til å nå målet om maksimalt 1,5 graders oppvarming, sa Børge Brende under et møte i World Economic Forum (WEF) i Genève den 29. september.

Neste klimatoppmøte (COP27) vil finne sted i Sharm el-Sheikh i Egypt i 2022.

 

Kjøp Kents bok her!

 

Kjøp «Politisk kitsch» av Alexander Grau her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.