Bildet: Det er nesten umulig å finne bilder til saker om det nye Oslo eller nye Norge for den del. Det er påfallende når man søker at nesten ingenting kommer opp av «bybildet». Selv profesjonelle fotografer nekter å ta bilder på steder som Grønland. Innbyggere blir mistenksomme hvis man tar bilder og har i virkeligheten innført et fotforbud.

 

Det er utrolig hvor mye motstand Anders Magnus reportasje fra Mortensrud, Søndre Nordstrand og Grorud har utløst. Han må ha truffet et ømt punkt.

Bydelsdirektør i bydel Grorud, Øystein E. Søreide og leder i Grorud bydelsutvalg Mobashar Banaras (Ap) anklager NRK for å stigmatisere 20 prosent av Oslos innbyggere: Fakta holder om Oslo Øst.

Søreide og Banaras erkjenner at det eksisterer problemer, eller utfordringer, men i det store og hele er bildet positivt. Hvorfor skal NRK rive ned og skape vanskeligheter?

Men er konstruksjonen så skjør at den ikke tåler kritikk? Sørede/Banaras mener reportasjen kan «skape frykt og forsterke fordommer». Dette er en gjenganger. Det er vanskelig forstå at en reportasje kan ha så stor virkning hvis bildet er så pent som de to herrene hevder. Eller er det sine jobber og prestisjen de forsvarer?

Disse to herrene påpeker at det meste er bedre nå enn for noen ti-år siden. Ikke minst er er oppveksten i vidt forskjellige miljøer likere enn vi skulle tro.

De fleste forteller om et liv tryggere og mindre preget av rus, vold og kriminalitet enn for noen tiår siden. Og om en oppvekst, som på tross av ulike sosioøkonomiske ressurser i øst og vest, er likere enn vi kanskje skulle tro. De fleste opplever nærmiljøet trygt, de trives på skolen, har mange venner og en aktiv og rusfri fritid.

Søreide/Banaras bruker de klassiske stemplingsteknikkene overfor Magnus: Han «sverter tusenvis av sårbare unge». Reportasjen «øker avstanden mellom «dem» og «oss». Det var ikke vanskelig å se at det lå mye arbeid bak Magnus’ reportasje. Hvordan ville en reportasje sett ut hvis den var kvalitetssikret av herrene Søreide/Banaras?

Deres kriterier er «fremtidsrettet, fordomsfritt og basert på hva vi vet, altså fakta».

Deres fakta.

Hvordan stemmer det overens med andres fakta?

Akers Avis Groruddalen skriver om språkundervisning ved Vestli skole i bydel Stovner. Hele 88 prosent av elevene regnes som minoritetsspråklige, men lokalt på Stovner er det norskspråklige som er minoritet. I vinter har elever på småskoletrinnet hatt uteaktiviteter for å lære seg nye ord og begreper. Faktum er at svært mange barn ikke behersker de enkleste ord og begreper i det norske språket.

Det å lære norsk i et miljø hvor norskspråklige er fraværende er hverdagen i barneskoler i Groruddalen. Hvordan undervisningssituasjonen fortoner seg i klasserommet kan vi gjette oss til.

– Jeg mener vår skole må jobbe ekstra med dette, i henhold til alle elever har krav på forsterket tilpasset opplæring. Det er ikke gitt at våre elever vet hva for eksempel en krakk, benk, sele, rep eller kjele er. Da er det viktig å sette ord og snakke om disse begrepene, sier rektor Ellen Johanne Sundby.

Slike drypp har det vært mange av, og når man legger dem sammen tegner det seg et bilde som ligger nærmere Anders Magnus’ reportasje enn det de «positive» herrene i Grorud bydelsadministrasjon tegner.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂