Kort

Red. med bidrag på mediedebatt.no: Mediene vil tape krigen med Trump Mediene er blitt den sterkeste faktoren i polariseringen av samfunnet, så vel i Amerika som i Vest-Europa.