Mens man i Norge stadig flytter grensen for betegnelser av innvandrere som er bosatt i landet fra f.eks norsk-somalisk til norsk til nordmann til etnisk nordmann (!) så har den norske pressen tydeligvis et annet syn på innvandrere i andre land.

I forbindelse med at Erdogan ønsker seg utvidede fullmakter så driver han valgkamp blant de mange millionene av tyrkere bosatt rundt omkring i Europa. For det viser seg at tyrkere bosatt i Nederland slettes ikke er blitt nederlendere, men er forblitt tyrkere. Ikke overraskende, vil nok mange legge til.

Så når overskriften i VG lyder: «Nederlandsk politi brukte vannkanoner mot tyrkiske demonstranter», så ble den kanskje valgt fordi det høres dumt ut å si «nederlandsk politi brukte vannkanoner mot nederlandske demonstranter». Særlig hvis hele poenget er at konflikten gjelder innvandrere av tyrkisk bakgrunn. Da er de plutselig ikke nederlendere lenger!

La oss ikke glemme Hafsa som ser seg selv som en typisk Amsterdam-jente.

Ser man noen forskjell på tyrkere i Tyrkia og i Nederland?

Tyrkere i Istanbul demonstrerer – og viser Brorskapstegnet. REUTERS/Osman Orsal

 

Tyrkere i Nederland. REUTERS/Yves Herman

Nei, det er bare geografi. Det krever mer å flytte sjelens tilhørighet enn en enveisbillett til et annet land.

Nederlandsk politi måtte rydde opp blant sinte tyrkere i Rotterdam:

REUTERS/Yves Herman

Dette med å drive nasjonale valgkamper i andre land sier mye om hvilke utfordringer multikultursamfunnene byr på. Og ikke minst hvor store diasporaene er blitt. Enkelte hevet også et øyebryn da det pågikk fransk valgkamp i London i 2012. I London bor det rundt 500.000 franskmenn.

Når man er opptatt av sitt opphavslands politikk så skyldes det at røttene er godt plantet i hjemlandet. Man kan ikke velge å være tyrker når man demonstrerende viser sin støtte til Erdogan og Tyrkia samtidig som man er nederlender til hverdags. Skifter man nasjonalitet og identitet i en demonstrasjon? Eller er det ens sanne tilknytning som kommer til syne?

Da Dagbladet i 2007 beskrev et slagsmål mellom kurdere og tyrkere i Oslo sentrum, så ville avisene kanskje nå bare skrevet at det var et masseslagsmål. Med etnisitet utelatt. For alle er jo nordmenn nå. Så da er det ikke så farlig med forklaringsvariablene. Vi lærer av svenskene – de er blitt veldig flinke til dette: hvis det blir for vanskelig å forklare hvorfor ting skjer så lar man ganske enkelt bare være.

Vi minner om Lord Tebbits cricket-test fra 1990: Innvandrere som heiet på et annet lag enn Storbritannias var ikke tilstrekkelig integrert.

Hva kaller vi forresten tyrkere i Norge nå? Muslimer, tyrkere, norsk-tyrkere, norske, nordmenn eller etnisk norske? Nei, det er mye enklere når de er i Nederland. Ikke sant, VG?

VG

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂