Akers Avis Groruddalen omtaler i en liten notis hvordan stadig flere unge står uten arbeid. Det beskrives kort hvordan befolkningen øker samtidig som det skapes for få jobber. En invasjon av fremmedkulturelle omtales som befolkningsøkning. Samtidig kan det lett tolkes som om det er  nordmenns ansvar å skape flere arbeidsplasser til nykommerne. Groruddalens lokalavis kaster […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.