Nytt

giovanni-pitruzzella
Giovanni Pitruzzella, foto: Det italienske presidentembedet/Wikimedia Commons
 

En av de skumleste skikkelsene i den politiske klassens kamp mot «fake news» er også en av de mest oversette, til tross for at han ikke på noen måte kan anklages for å ha skjult sine hensikter.

I et intervju med Financial Times ved årsskiftet tok nemlig den italienske embedsmannen og jusprofessoren Giovanni Pitruzzella til orde for at EUs medlemsstater må opprette et nettverk av offentlige etater koordinert av Brussel, som skal ha til oppgave å peke ut falske nyheter, hindre dem i å spres, og om nødvendig ilegge bøter.

Det dypt ironiske er at Pitruzzella er leder for den italienske antitrust-etaten. Ikke desto mindre har han knapt åpnet munnen innen det blir klart at det er en politisk trust han er ute etter å beskytte:

“Post-truth in politics is one of the drivers of populism and it is one of the threats to our democracies,” Mr Pitruzzella said.

Som Nigel Farage har sagt: Det dere kaller populisme, er det vi andre kaller demokrati. Pitruzzella og andre grå eminenser i EU-statene eller EU sentralt drar ikke kjensel på demokrati når de ser det. Problemet med nettet er visstnok at det er for fritt, eller «vill vest», som Pitruzzella kaller det.

Initiativet til Facebook anses som prisverdig:

“Platforms like Facebook have created great benefits for people and customers: they are doing their part as an economic entity in adopting policies to modify their algorithms to reduce this phenomenon”, he said.

Men det er ikke tilstrekkelig, myndighetene må ta styringen:

“But it is not the job of a private entity to control information. This is historically the job of public powers. They have to guarantee that information is correct. We cannot delegate this completely.”

Myndighetene skal altså garantere at informasjon som offentliggjøres, er sann. George Orwell kunne ikke ha tenkt ut noe bedre. Dette er mer subtilt enn Sannhetsministeriet i romanen «1984».

Om det hittil mest frihetsfiendtlige initiativet er kommet fra Italia, er det også derfra at noe av den skarpeste kritikken kommer, eksempelvis i Il Fatto Quotidiano, den eneste av de store avisene i der til lands som er klart anti-establishment. Journalist Silvia Truzzi skriver at forslaget ville være ensbetydende med en omveltning av en maktbalanse i samfunnet, hvor det er pressen som har vært vaktbikkje overfor staten, og ikke omvendt.

Økonomen Vladimiro Giacché kommenterer i den forbindelse at det hele bygger på en idé om at noen kan sitte med et monopol på sannheten. Og hva gjør man med alle mediene, etablerte eller alternative, som det viser seg har offentliggjort usannheter? Hvor mange bøter skal de store mediene få?

For vår egen del kan vi bare si at tankegangen er totalitær, og i full strid med hvordan erkjennelsens prosjekt har pågått i Vesten, ved at ideer brynes mot hverandre, og noen tanker overlever mens andre forkastes i en prosess hvor ingen bestemt aktør får bli sittende med noen endelig, øverste domsmyndighet.

Pitruzzellas sivilisasjonsfiendtlige utspill er åpenbart et forsøk på å demme opp for den folkelige reaksjonen mot EU og andre deler av establishment som insisterer innbitt på globalisering, sentralisering av makten og andre ting som setter vanlige mennesker på sidelinjen. Med ideologien som brekkstang forskanser eliten seg i sine posisjoner omtrent som adelen tviholdt på sitt før den franske revolusjon, bemerker Giacché.

 

Financial Times