Elisabeth Höglund følger den grove kriminaliteten i Sverige tett. I november var det færre drap enn vanlig i Sverge. Kun 9 drap og ikke mer enn 39 drapsforsøk. Mishandling var det 157 tilfeller av.

I Sverige begicks i november 2016 9 mord, 39 mordförsök, 33 fall av grov eller synnerligen grov misshandel, 19 mordbränder och inte mindre än 157 fall av misshandel. Som synes är antalet mord färre än normalt i november, 9 mot 16 mord i oktober. Antalet fall av mordförsök är detsamma både för oktober och november, 39 fall. Antalet fall av grov misshandel var också färre i november än i oktober, 33 fall i november mot 42 fall i oktober.

Elisabeth Höglund forklarer hvorfor tallene kan være mye større når det gjelder grov mishandling. Det er lite som tyder på et roligere Sverige i tiden fremover.

Ändå är inte heller denna siffra heltäckande eftersom polisregionerna redovisar på olika sätt. Samtidigt har jag själv medvetet valt att inte ta med vissa fall av misshandel, där förseelserna är små och där polisens uppgifter är knapphändiga. Det är därmed uppemot femton misshandelsfall jag inte har redovisat i min uppställning. Så det ”verkliga” antalet är istället drygt 170 fall. Men även den siffran är osäker. Sannolikt är det verkliga antalet betydligt högre.

Antall drap i årets første 11 måneder er høyt. Det drepes relativt ofte.

Antal mord: 146 för 11 månader

Antal mordförsök: 398 för 11 månader.

Elisabeth Höglund