Nytt

Elisabet Höglund noterer alle drap og drapsforsøk som omtales i Sverige. På denne måten lager hun sin egen statistikk. Det er et uhyggelig stykke svensk historie som hun skriver. I de første fire månedene i 2016 er det begått 54 drap og 101 drapsforsøk i Sverige.

Dette landet forsøkes løftet opp som Europas humanitære stormakt.

Det betyder att det sen årsskiftet begicks 54 mord och 101 mordförsök i Sverige. Det verkar också som om det dödliga och blodiga våldet ökar för varje månad. Särskilt tydlig är ökningen av antalet mordbränder. De flesta mordbränder sker i byggnader som används som asylboenden eller håller på att byggas om till asylboenden.

I Höglunds statistikk peker det svært multikulturelle Malmö seg ut.

En kommun som särskilt utmärker sig när det gäller våldsbrotten under april är Malmö. Jag vill fortfarande poängtera att min statistik kan vara behäftad med felaktigheter eller överskatta/underskatta antalet brott. Tendensen verkar ändå tydlig: Våldsbrottsligheten i Sverige har ökat under de fyra första månaderna i år.

Elisabet Höglund

 

Bilde: 22 år gamle Alexandra Mezher ble drept på et mottak for enslige mindreårige i Mølndal ved Gøteborg i januar i år.