Nytt

Hver tredje politiker i Skaraborg i Västra Götalands län ønsker seg forbud mot å publisere bilder som kan være krenkende for religionsutøvere, melder Sveriges Radio. Det er resultatet av en stor undersøkelse om politikernes holdninger til ulike former for publiserings- og ytringsfrihet som er bakgrunnen for oppslaget.

Tidspunktet for undersøkelsen er ikke tilfeldig. 2. desember i år kan svenskene feire at det er 250 år siden Sverige var det første land i verden som lovfestet borgernes rett til å fremme sine meninger i bøker og aviser uten forhåndskontroll. 250 år etter Tryckfrihetsförordningen av 1766 er andre hensyn blitt viktigere for mange av de folkevalgte.

I undersøkelsen, som ble sendt til 193 politikere i kommunestyrene i området, ønsket man blant annet tilbakemelding på en påstand om at det ikke skal være tillatt å publisere bilder eller tegninger som krenker religiøse grupperinger. 15,1 prosent av de spurte synes at et slikt forbud er «mycket bra», mens ytterligere 19,8 prosent synes et slikt forbud ville være «ganska bra». 11,6 prosent av de spurte «vet ej» om sensur i dette tilfellet vil være bra eller dårlig. Alle forstår hvilken religion man har til hensikt å beskytte.

Kommunalråd Leif Walterum fra Centerpartiet er en av dem som synes at et forbud mot å krenke religiøse følelser utelukkende er av det gode. Han går samtidig inn for en ordning der ytringsfriheten i tillegg bør ha et positivt formål om man skal gjøre hevd på den:

Det är egentligen onödigt med den typen av provokationer, för det leder ju egentligen inte till något positivt, säger han

Det er ytringsfrihet på konsesjon. De som går inn for å begrense ytringsfriheten med makt vil sjelden ha det hengende på seg at de er motstandere av friheten, for det rimer dårlig med deres liberale fasade. I stedet gir de egen sensurkåthet en moralsk innpakning. Man vil andre mennesker vel. Walterum er intet unntak:

Hela 35 procent av de som svarat anser att förbud är på sin plats. Något som kan tyckas vara långt från konceptet yttrandefrihet, men Leif Walterum vill inte kännas vid att han i praktiken skulle förespråka censur.

– Jag står för min åsikt i det här sammanhanget. Det som behövs är någon form av normkritisk diskussion kring vad som är okej och inte, säger han.

Det er selvsagt en ørliten hake. Både Lars Vilks og Charlie Hebdo vil gå med i dragsuget om Walterum og hans meningsfeller skulle få viljen sin. Til gjengjeld vil det være gledelig nytt for Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC), som har presset på for et universelt blasfemiforbud siden karikaturkrisen.

 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/var-tredje-politiker-i-skaraborg-kritisk-mot-karikatyrer

http://sla.se/skaraborg/2016/11/28/lokala-politiker-vill-inte-att?refresh=true