Høyesterett har avvist anken fra mullah Krekar om utlevering til Italia, melder VG. Det betyr at regjeringen kan bli kvitt et problem som har ridd dem som en mare. Opinionen vil sukke: Endelig!

Advokat Brynjar Meling har «gone native» i sitt forsvar av Krekar, dvs han har innforlivet seg i den grad med klienten at han forstår ham i hjel, også når Krekar åpenbart forfekter verdier og standpunkt som bryter med norske normer og regler.

Krekar beseglet trolig sin skjebne da det ble kjent at han på Paltalk hadde rådet folk til å delta i forsvaret av Mosul og Raqqa. Det var vanskelig å snakke seg fra. Denne støtten underbygger italienernes påstand om at Krekar er farlig, og ikke den nissen norske medier har fremstilt ham som.

 

 

Les også

-
-
-
-
-
-