Nytt

Mullah Krekar har stilt tre krav for å dra til Italia og overvære rettssaken mot ham. Justisminister Tor Mikkel Wara sier blankt nei til alle tre.

Dermed er de lite trolig at Krekar vil dra.

Norske myndigheter vil gi Krekar utreisepapirer. Men det er ikke nok. Via Brynjar Meling stiller han tre krav:

Det ene er at han gis en garanti for å kunne reise tilbake til Norge etter at han har forklart seg i straffesaken, det andre er at han fjernes fra FNs terrorliste, og det tredje er at utvisningsvedtaket mot ham oppheves.

Ingen av dem er det aktuelt å oppfylle.

Ellers viser Meling til at italiensk politi ikke har villet avhøre Krekar, selv om han har uttrykt at han er villig til dette. I tillegg er Meling kritisk til at verken han eller hans klient har fått tilstrekkelig informasjon om hva slags beviser påtalemyndigheten har planer om å bruke mot ham, og til at Krekar ikke har fått muligheten til å være i kontakt med sin italienske advokat.

Krekar lukter nok en felle. Drar han først ut får han aldri returnere til Norge.

Tiltalen mot ham er alvorlig.

Italienske myndigheter mener Krekar ledet et terrornettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til Den islamske staten (IS).

Italiensk politi mener Krekar var lederen for 16 andre kurdiske irakere og kosovoalbanere som alle ble pågrepet under en samordnet aksjon i november 2015. Italia krevde lenge Krekar utlevert, men frafalt overraskende dette kravet 30. november 2017. Da var alle formaliteter avklart, og den italienske beslutningen vakte oppsikt i Norge.

Flere av de øvrige tiltalte er dømt til flere år i fengsel i samme sak. Også en annen person fra Norge ble begjært utlevert til Italia, men ettersom vedkommende er norsk statsborger er dette uaktuelt. Saken er heller aldri blitt etterforsket i Norge.

Rettssaken mot Krekar i italienske Bolzano skal etter planen gjenopptas den 4. februar. Rettsprosessen stanset opp 10. desember i fjor, da Krekar nok en gang ikke hadde fått noen formell innkalling eller blitt utstyrt med de nødvendige reisebevisene for at han skulle kunne forlate Norge. (NTB)