Document forlag har klart et løft: Å utgi Jean Raspails klassiker fra 1973: De helliges leir.

Boken er ute fra idag og kan bestilles fra forlaget her.

raspail-cover2

Den finnes også på e-bok, som kan bestilles her.

De helliges leir er en nærmest profetisk roman. Den skildrer hvordan én million fattige fra India legger ut i en armada av skjøre farkoster og setter kurs for Europa. Mot alle odds når de frem og går i land i Frankrike. Hvordan vil Frankrike reagere på å få én million fattige på døren?

Scenariet minner sterkt om situasjonen i Europa i 2015. Raspail forutså svakheten i det europeiske systemet. Han skriver et sted at folk har tapt før de ble født. I alle vesteuropeiske land ser man samme tendens: Underkastelse, oppgivelse av sitt eget. Usikkerheten og uroen øker.

Det skrives ikke mange store romaner for tiden. Jean Raspail er et unntak. Denne boken skal du bare lese.