Europeisk kommisjon mot rasisme og intoleranse, ECRI, underlagt Europarådet, ser en sammenheng mellom pressens omtale av terror og utslag av økende muslims-fiendtlighet. Deres svar er at pressen må begynne å bagatellisere jihad-motiv og heller finne alternative forklaringer. Dessuten må muslimske organisasjoner få medinnflytelse på omtale av dem selv og islam.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.