Nytt

Europarådets Kommission mot rasisme og intoleranse, ECRI, vil at mediene skal slutte å skrive om muslimer og islam i forbindelse med terror. Fremstøtet er en logisk konklusjon på at IS og jihad overhodet intet har med islam å gjøre.

Det er den offisielle versjon i såvel Vest-Europa som USA under Obama. Selv om mediene langt på vei deler denne oppfatningen er det vanskelig å unngå å rapportere at terroristene rent faktisk påberoper seg jihad og islam. Nå vil Europarådets overvåkingsorgan ha tettet dette hullet ved at mediene formanes/tilrådes/forbys å koble terror til muslimer/islam.

Bakgrunnen er en økende anti-islamsk stemning i Vesten, spesielt Storbritannia. Det har vært noen angrep på polakker i Storbritannia og dette har fått stor oppmerksomhet i EU. EU-president Jean-Claude Juncker brukte nylig drapet på en polakk som eksempel på hva Brexit har sluppet løs, i en tale i EU-parlamentet.

ECRI argumenterer i forlengelsen av disse tankene og blander fakta og politisering på sin særegne måte.

A report from the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) found there was an increase in hate speech and racist violence in the UK from 2009 to March 2016.

Blaming the press, ECRI Chair Christian Ahlund, said: “It is no coincidence that racist violence is on the rise in the UK at the same time as we see worrying examples of intolerance and hate speech in the newspapers, online and even among politicians.”

The report makes a whopping 23 recommendations to Theresa May’s Government for changes to criminal law, the freedom of the press, crime reporting and equality law.

And despite the report not analysing coverage of the , Mr Ahlund saw fit to comment on the UK’s decision to leave the EU.

EU-institusjoner/Europarådet har ingen politisk bluferdighet og det er kanskje en av faktorene som har vendt borgerne mot EU. Null selvinnsikt, null selvkritikk. Å angripe Brexit er ikke spesielt smart. Thorbjørn Jagland er helt på linje med Brussel i disse spørsmålene som gjelder ytringsfrihet og sensur.

In a sweeping statement, he said: “The Brexit referendum seems to have led to a further rise in ‘anti-foreigner’ sentiment, making it even more important that the British authorities take the steps outlined in our report as a matter of priority.”

EU/Europarådet er selvhøytidelig og formyndersk på en retthaversk måte. ECRI vil oppdra britiske medier, Igjen viser EU/Europarådet sin teft for å gjøre seg selv upopulær:

The report lays into the British press and urges the government to “give more rigorous training” to reporters.

In the 83-page report, the Commission said: “ECRI considers that, in light of the fact that Muslims are increasingly under the spotlight as a result of recent  around the world, fuelling prejudice against Muslims shows a reckless disregard, not only for the dignity of the great majority of Muslims in the United Kingdom, but also for their safety.

ECRI ved Ahlund er frekke nok til å foreslå at pressen skal bagatellisere eller underslå terroristenes muslimske bakgrunn og motivasjon. De gjør det med glatt ansikt:

“In this context, it draws attention to a recent study by Teeside University suggesting that where the media stress the Muslim background of perpetrators of terrorist acts, and devote significant coverage to it, the violent backlash against Muslims is likely to be greater than in cases where the perpetrators’ motivation is downplayed or rejected in favour of alternative explanations.”

Ikke nok med det. ECRI vil at det opprettes et nytt tilsynsråd som kan påse at mediene oppfører seg.

Despite the creation of the Independent Press Standards Organisation (IPSO) in 2014 as an independent regulator for newspapers and magazines, the “ECRI strongly recommends that the authorities find a way to establish an independent press regulator according to the recommendations set out in the Leveson Report. It recommends more rigorous training for journalists to ensure better compliance with ethical standards.”

Man skal være ganske innesnødd for å tro at slike tanker vil bli godt mottatt i Storbritannia. De virker stikk motsatt. At Europarådet/EU-institusjonene fortsetter i samme spor, som søvngjengere, vil formodentlig bety at flere land kommer til å forlate EU.

Theresa Mays regjering avviser forslagene kontant:

In a written statement to the ECRI, the Government said: “The Government is committed to a free and open press and does not interfere with what the press does and does not publish, as long as the press abides by the law.”

http://www.express.co.uk/news/uk/717627/free-speech-crackdown-EU-report-British-press-hate-crime-violence-terror