Det er åpenbart laber stemning i TV2-studioet onsdag morgen. I studioet sitter man bokstavelig med senket hode. Man prater om at et sjokk går gjennom verden. I USA står folk og gråter.

Elin Sørsdahl er utsendt i USA. Hun prater om hvordan Obama ikke er så populær i USA som han er i Europa. Valgresultatet er en protest, men hun legger til at svært få trodde dette kunne skje. Det vises stadig bilder av gråtende Clintontilhengere.

Hvordan jobber en norsk journalist i USA når hun ikke får med seg muligheten til et politisk «landslide» som akkurat har inntruffet?

Det faktum at mange i USA gleder seg over valgresultatet nevnes ikke. Er det fordi det er såkalte «hvite sinna mennesker» som nok en gang serverer et skikkelig «FUCK YOU?»

Endelig begynner man å prate om at folk lever bak sine skillelinjer med hver sine verdensanskuelser. Forskjellige grupper opplever verden forskjellig, men igjen er man opptatt av overraskelsen av valgresultatet. Det slås fast at nasjonalstater som vender inn mot seg selv og mer grenser fører til fattigdom og uro.

Det er åpenbart at situasjonen arbeidsløse hvite velgere befinner seg i, og storbyenes innvandrerghettoer befinner seg langt fra de pene journalistenes verdensanskuelse.

Noen gleder seg over folkets evne til å si i fra. Det var nok nå!

Ha en strålende dag!