Under dekke av å være syrisk flyktning, og med falskt pass, klarte den 47 år gamle israelske journalisten Zwi Jecheskeli med letthet å komme inn i Tyskland og i kontakt med det Muslimske Brorskap. Europa lekker som en sil, fysisk og åndelig.

Den israelske journalisten Zwi Jecheskeli snakker flytende arabisk og er kjent som en av Israels fremste eksperter på den arabiske verden. Under arbeidet med hans nyeste dokumentar satte han seg selv i livsfare, midt i Europa. Arbeidet førte ham dypt inn i nettverket til det Muslimske Brorskap i Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Tyrkia, der han fikk innblikk i Brorskapets verdensanskuelse og arbeidsmetoder. (Paradoksalt nok kan Brorskapet breie seg i Vesten, men er forbudt i Egypt, Saudi-Arabia og De forente arabiske Emirater …)

Die Welt bringer nyheten om hvor sloppy den tyske kontrollen med pass og asylsøkere er. Utstyrt med falskt pass, kjøpt i Istanbul for 1250 dollar, og med en story om at han skulle investere penger i dawa i Europa, ankom Jecheskeli Berlin, der han i flyktningmottaket ble møtt av en tysk sosialarbeider. Det viste seg raskt at denne sosialarbeideren var en palestiner som hadde utvandret fra Gaza til Tyskland i 1978, men som åpenbart ikke fremstod som en god eksponent for vestlige verdier:

Etter få timers saksbehandling ble Jecheskeli ønsket lykke til i Tyskland med ordene: «Med Allahs hjelp begynner du her et nytt islamsk liv». Alle papirer som ga ham offisiell flyktningstatus og rett til sosialhjelp, var nå i orden. Med på veien fikk han gode råd om hvordan man kunne overliste tyske myndigheter. Kone og barn kunne bare hentes, selv om ventetiden egentlig er tre år. Flyktningstatus for dem ordnes i en fei, ble det sagt. Tips om fluktruter fikk han også med på kjøpet. Merkels «Wir schaffen das» – dét klarer vi – er åpenbart også holdningen her.

«1250 dollar rekker for hele klanen», sier Jecheskeli. «Det må kunne kalles en meget god investering».

Jecheskeli mener politisk islam er en større trussel enn terror, og at knapt noen i dag har nærmere begrep om hva politisk islam betyr og kommer til å bety for Europa i fremtiden. En dypere forståelse av et begrep som «dawa» er viktig.

Ingen av flyktningene jeg traff i mottaket, hadde til hensikt å integrere seg i Tyskland. Imamene forbyr de troende å gifte bort sine døtre til etniske tyskere. De betrakter Vesten som teknologisk overlegen araberlandene, men moralsk underlegne. Over tid vil dette endre Tysklands identitet.

Europas identitet også, kan men lett legge til. Jecheskelis dokumentar sendes på den israelske Channel 10.

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.