Så hvorfor var det nesten ingen blant politiske journalister, analytikere eller «eksperter», en tittel som heretter må regnes som en fornærmelse eller en dårlig spøk, som reiste alvorligere innvendinger mot meningsmålingenes pålitelighet?

Det faglige grunnlaget for meningsmålinger er sannsynlighetsregningen. Og sannsynlighetsregningen sier klart at spørreundersøkelser trenger et tilfeldig utvalg av befolkningen for at estimatene og feilmarginene skal være robuste. Det er velkjent at det er blitt vanskeligere å nå et tilfeldigst mulig utvalg av befolkningen etterhvert som folk ikke lenger i samme grad har fasttelefon og står i telefonkatalogen.

Mange der ute visste, eller burde ha visst, dette under den amerikanske presidentvalgkampen. Men nesten ingen av dem som visste, eller burde ha visst, hadde for vane å så den høyst berettigede tvilen om meningsmålingenes gyldighet. I stedet fikk vi fra morgen til kveld servert hvor sjanseløs Trump var fordi ingen meningsmålinger tydet på at han hadde noen sjanse.

Den triste grunnen til at de som innerst inne visste bedre, ikke åpnet munnen, er saueflokkmentalitet. En saueflokkmentalitet som har vedvart til tross for at flere valg i den siste tiden har vist empirisk, som om teorien ikke var nok, at meningsmålinger ikke er pålitelige. Det er som om Brexit aldri hadde skjedd.

Det er den samme saueflokkmentaliteten som har gjort avislesning til en plage de siste ukene. Fra morgen til kveld er vi blitt servert nyheter som setter Clinton i et godt lys og Trump i et dårlig. Som om det enten var opplagt at Clinton ville vinne, eller det var maktpåliggende å ta stilling i Clintons favør. Resultatet har uansett vært at intelligente mennesker ikke har hatt noe utbytte av å følge med i mediene, hva enten det skyldes dumskap eller partiskhet. Offentligheten har vært et eneste åndelig stappmørke.

Tilbake står journalistikken ribbet for troverdighet. Den har fått forklaringsproblemer som den ikke vil klare å løse. Vi kan med dette erklære journalistikkens år null.