Hillary Clinton har slettet alt innhold på sin private server, opplyste leder av Benghazi-komiteen i Representantens hus fredag.

File photo of U.S. Secretary of State Hillary Clinton arriving at NATO headquarters ahead of a two-day NATO foreign ministers in Brussels

Clinton har levert ca. 30.000 jobb-relaterte eposter og 60.000 privat til State department, men det er disse som bestemmer hva som skal offentliggjøres. Clinton toer sine hender.

Men dette finner ikke repubikanerne seg i. De har villet ha serveren utlevert, men den har Clinton slettet alt innhold på.

Hillary Rodham Clinton wiped her email server «clean,» permanently deleting all emails from it, the Republican chairman of a House committee investigating the 2012 Benghazi attacks said Friday.

Rep. Trey Gowdy, R-S.C., said the former secretary of state has failed to produce a single new document in recent weeks and has refused to relinquish her server to a third party for an independent review, as Gowdy has requested.

Clinton viser her Nixon-takter. Hun ypper til strid med Kongressen. Det er en kamp hun høyst sannsynlig vil tape. Det burde Clinton vite. Hvis hun har slettet innholdet på serveren vil det vekke mistanke om at hun har noe å skjule og hennes politiske motstandere vil bruke all sin makt for å tvinge henne til å utlevere serveren. Det virker ikke som Clinton er særlig tech savy. Det meste lar seg i dag rekontstruere. Nå gir hun motstanderne blod på tann.

Epostsaken kan ødelegge hennes kandidatur. Benghazi har hele tiden spøkt i bakgrunnen. Nå gjør hun det til et Damoklessverd.

Heller ikke demokratene kan være glad for at deres fremste kandidatemne legger seg ut med det som er flertallet i Kongressen. Hun var frist til 3. april med å utlevere serveren. Hvis hun ikke gjør det kan Representantenes hus vedta at hun må.

Clinton har allerede provosert Kongressen. Hun unnlot å undertegne en avgangskontrakt med State Dep. som man skal gjøre ved fratredelse, der man forplikter seg til å utlevere all korrespondanse og dokumenter.

Ifølge tidligere Newsweek-redaktør Edward Klein visste Barack Obama om hennes merkelige epostarrangement og advarte henne om det.

«According to State Department, White House, and Clinton sources — three separate sources — the president of the United States was … aware she was using a private server, a private email,» Klein said Tuesday on «The Steve Malzberg Show.»

«And either he or his people told her and warned her not to.»

Clinton må ha hatt gode grunner for å bruke en privat server, eller koker det ned til arroganse av Nixon-merke? Han trodde han som president kunne bestemme hva som var lov. Dette faller i dårlig jord i USA.

http://www.newsday.com/news/nation/hillary-clinton-wiped-her-personal-email-server-deleting-emails-republican-rep-trey-gowdy-says-1.10145908

 


http://www.newsmax.com/Newswidget/Hillary-email-private-server/2015/03/17/id/630764/?Dkt_nbr=F492-1&nmx_source=Newsmax&nmx_medium=widget&nmx_content=3&nmx_campaign=widgetphase2