Valgnatten er ennå ung, men opptellingen hittil tyder på en liten fordel for Clinton. Trump gjør det likevel bedre enn meningsmålingene tydet på, og løpet er ikke kjørt.

Mens Clinton oppskriftsmessig tar flere New England-stater og Trump flere sørstater, er utfallet stadig usikkert i de viktigste vippestatene. Trump ser ut til å ta Florida med knapp margin, mens Clinton leder i Ohio, om enn utfallet ikke er klart ennå.

Om Clinton vinner, slik de fleste meningsmålingene tydet på, virker det av de innledende resultatene som om seieren i så fall blir knappere enn ventet.