Man må være blind og døv for ikke å høre at grasrota i USA forsøker å sende et signal. De har ropt høyt og lenge i halvannet år. Men i dag, valgdagen, er det som om mediene og maktens sirkler puster lettet ut: Nå er det over. De tror de har rodd det hele i havn.

Ett illevarslende tegn: Historien er borte fra horisonten. Det er ingen som snakker om historien lenger. Tidligere hadde man alltid historien i bakhodet. Man visste at historie betød at det var noen store krefter i sving. Menneskene rår ikke alene. Vi bestemmer ikke vår egen skjebne. Denne sans for historie ser ut til å være forsvunnet fra den daglige bevissthet. Det er kun «meg», «meg» og verden er til for pene mennesker.

Kanskje det er det som gjør at dette valget gir en følelse av skjebnetid,

Mediene har vært manisk opptatt av å henge noe på Trump. Hans grove karakter er omvendt proporsjonal med deres egen godhet.

Det er her det skurrer. Så gode er de ikke, og aldeles ikke Hillary Clinton. At hun i det hele tatt kunne ble kandidat er et forfallstegn.

Det som om alt i er menneskenes vold. Den vestlige eliten tror de kan vedta virkeligheten med fine ord. Enten det er Erna, Merkel eller Obama.

De som motsier dem blir kalt «divisive», splittende.

Jeg har en bestemt fornemmelse av at USAs svakhet vil bli tydelig under Hillary.

Trump er et fenomen i seg selv, men han ville aldri ha kunnet ligge neck and neck med Clinton-maskinen hvis han ikke ble båret frem av en genuin bølge av mennesker som har satt sitt håp til ham.

Ingen av mediene tar disse menneskenes håp på alvor, spør hva de vil og hvorfor. Denne mangel på interesse for vanlige mennesker har vært det mest påfallende ved valgkampen.

Politikk er blitt de pene menneskenes spill. Enten det er CNN eller Fox News, de er fulle av pene mennesker og de graviterer mot makten.

De venter bare på å legge valgkampen bak seg. De vil kunne trekke den  frem og bruke den som et skrekkens eksempel på hva som skjer når ting ikke blir holdt under kontroll.

Man vil studere 2016 for å se hvordan man kunne avskåret Trump tidligere.

Ingen eksperimenter.