Lagmannsretten ga fredag grønt lys for at mullah Krekar kan utleveres til Italia, der han er tiltalt for terrorplaner. Advokat Brynjar Meling varsler at han vil anke, men det spørs om Melings arbeid vil føre frem.

For første gang ser det ut til at Krekar-saken kan få den løsning som opinionen lenge har ønsket: Krekar har skapt nok bry for det norske samfunnet.