Mulla Krekars forsvarer Brynjar Meling har et nytt ess i ermet: Koronaviruset! Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I rekken av stadig nye «grunner» for at mulla Krekar ikke kan sendes ut til Italia, lanserer advokat Meling nå et virkelig fiffig påfunn. Ja, mange vil si at han overgår seg selv i kreativitet og «smartness»: Krekar kan risikere å bli Korona-smittet!

Det er NRK som melder om advokat Brynjar Melings siste innspill i den nærmest evigvarende kampanjen for å beholde mulla Krekar her i Norge.

«Selv ikke mulla Krekar skal risikere å bli sendt ut til et sted hvor andre mennesker blir frarådet å oppholde seg», sier mulla Krekars forsvarer Brynjar Meling ifølge NRK.

Det er åpenbart en grunnleggende bekymring for mullaens helsesituasjon som driver frem dette innspillet fra Meling. Han fortsetter:

«Det er helt åpenbart at mulla Krekar har det samme vern mot å bli utsatt for smitte som enhver annen borger,» sier Meling.

Ifølge NRK mener Meling at den 63 år gamle Krekar står i fare for å bli alvorlig syk, om han skulle bli smittet av koronaviruset.

«Jeg skal ikke gå inn på hans helsemessige detaljer, men det er helt åpenbart at alderen i seg selv innebærer at han er i risikogruppen», argumenterer Meling.

Da ser Meling bort fra at Helsemyndighetene har definert personer over 65 år som en del av risikogruppen. Den 63-årige Krekar går således klar av den gruppen.

Dette viruset har primært slått rot i Nord-Italia. Det er denne regionen det advares mot fra helsemyndighetene. Advokat Meling legger til grunn som en selvfølge at det er akkurat her Krekar vil ende opp, om han blir sendt ut av Norge og til Italia.

«Retten som behandlet saken og sakens utgangspunkt er jo i Nord-Italia, i et av de områdene som er rammet. Utgangspunktet er at han skal mest sannsynlig dit,» sier Meling.

Dette er imidlertid spekulasjon fra Brynjar Melings side.

«Det er ikke endelig avklart hvor ankesaken mot terrordømte Krekar skal avholdes, eller hvor i Italia han skal oppholde seg i mellomtiden,» opplyses det fra NRK.

Meling har så langt ikke så mye annet enn sin personlige synsing å basere sitt utspill på. Han har ennå ikke klart å mobilisere nevneverdig faglig eller juridisk støtte for sitt påfunn, snarere tvert imot:

«Direktør i ESA, Gjermund Mathisen, regnes som en av de fremste ekspertene i Norge på utleveringsrett. Mathisen sier han ikke kjenner til noen relevante eksempler der faren for smitte har vært til hinder for en utlevering. Heller ikke Meling kan vise til noe konkret regelverk som omhandler problemstillingen», skriver NRK.

NRK opplyser at justisdepartementet ikke ønsker å kommentere saken, men viser til tidligere uttalelser fra justisminister Monica Mæland.

I NRKs artikkel refereres det avslutningsvis til vedtaket i saken:

«I justisdepartementets avgjørelse heter det at utleveringen skal skje «så snart som mulig, og senest innen fire uker etter at endelig vedtak er fattet».

Dette er trolig å anse som Melings aller siste sprell for å beholde sin favorittklient, den terrordømte mullaen han selv har bygget opp sin temmelig omdiskuterte advokatkarriere gjennom å forsvare til siste trevl.

Men basert på alle de krumspring og den systematiske politiske unnfallenhet som har preget denne saken til nå, skal man slett ikke se bort fra at også dette utspillet kan lykkes med å få i stand ytterligere utsettelse og forhaling.

Med FrP ute av regjering er det ikke nødvendigvis så lett å få øye på hvem i som skal si at «nok er nok».

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.