Fordi mediene jager i flokk er det lett å overse de forsøker å manipulere publikum. Trump blir overøst med bebreidelser når han sier han vil vente til han ser valgresultatet før han godkjenner det. Men de samme mediene la selv inn et forbehold om at de kunne finne på å underkjenne valget hvis det blir Trump.

Det ligger innbakt i påstanden om at det er russerne som står bak Wikileaks-epostene til John Podesta.

Hillary gjorde dette til et hovedpoeng. Hun slapp å svare for epostene, bortsett fra helt overflatisk, og gikk til motangrep: For første gang i amerikansk historie forsøker en utenlandsk makt å påvirke resultatet. Putin vil ha Trump, sier Hillary. Obama sier det samme. Dermed impliserer de at en seier for Trump vil være en manipulert seier, bygget på datainnbrudd.

Demokratene påstår til og med at Trump har bestilt innbruddene eller oppfordret til dem.

Uansett: Trump blir sittende med svarteper.

Mediene vil kunne anklage Trump hvis han ikke vil godta et nederlag, og de vil gjøre det samme hvis det blir Trump-seier. I begge tilfelle er de anklager, dommer og eksekutør.

Hillary og mediene er Loven.