En ny dag og en ny Trump-skandale. Mediene påstår at Trump truet Hillary, de samme mediene som har erklært Trump for utilregnelig og forsøker å henge ham hver eneste dag.
 

Donald_Trump_Caricature_by_DonkeyHotey
Foto: Man kan bare studere ansiktsuttrykkene i bildene av the Donald og Hillary for å se hvem mediene promoterer.
 

Presset mot Trump har økt etter at han ble nominert. Han har fortsatt som før, med sine tweets og off-the-cuff-bemerkninger. Mediene leser det verste de kan inn i dem. Det må ta på.

Trump er implusiv og skjødesløs, og mediene sitter klare med hvessede penner. De har laget et nidbilde av Trump som de legger nye uttalelser inn i. Da passer de.

Et stykke på vei har det skremt velgerne over til Hillary. Men fremdeles finnes det en kontraproduktiv effekt. En boomerang-effekt: Hvis mediene blir hysteriske kan det være velgerne enten går sin vei eller blir forbannet. Når mediene fråder over at Trumps uttalelser er uten sidestykke så er det sant, men reaksjonen sier mer om mediene enn Trump. Trump er uten sidestykke, men det er også medienes behandling av ham. Det er som om mediene befinner seg i et ekkokammer og ikke forstår at det sitter mennesker der ute som også dømmer dem.

Roger L. Simon er redaktør for pjamedia.com. Jeg har lest hans kommentarer og Peggy Noonans i Wall Street Journal i lengre tid. Begge har bena på jorda. Begge sier noe av det samme: Establishment, herunder mediene, er det de anklager Trump for. De er unhinged.

Hva er det de er så redd for?

De er redd for forandring. Til tross for alle de fete ordene: Obamas åtte år har vært gode for de rike. Middelklassen har ikke hatt det like fett, og de svarte har aldeles ikke fått det bedre. Hillary vil bli mer av det samme.

Trump truer denne strukturen, som bygger på dobbeltmoral: Man sier en ting utad, og gjør noe helt annet i virkeligheten. Mediene er blitt spin doktorene som sørger for å holde spillet gående.

Det som gjør denne valgkampen spesiell er at demokratene har valgt en serieløgner til kandidat. Det kan knapt tenkes noen mer kompromittert enn Hillary, og det kommer frem i stadig nye drypp.

Den siste avsløringen: At hun brukte sin posisjon i State Department til å skaffe penger til sin egen stiftelse er nesten ikke til å tro. Den inngår i et mønster, hvorav den private epostserveren nå bare utgjør en del.

FBI varslet sist måned at de fant slettede 30.000 eposter på serveren som tilhørte State Department. Hillary hadde oversendt 30.000 og sagt det var det. Hun tas i løgn igjen og igjen.

Når vil disse bli offentliggjort? Det later til at State Department holder sin hånd over Hillary, men treneringen kan bli overkjørt av en dommer. 22. august skal en dommer behandle begjæringen om innsyn som begrunnes med Freedom of Information Act.

Alle avsløringene tegner et svært lite flatterende bilde av Hillary.

Hun symboliserer en politisk klasse som brede lag har fått nok av.

Løgnen: Avstanden mellom fasade og realitet er blitt stadig dypere. Hillarys show under konventet kunne ikke skjule sprekkene. Hillary snakket om at USAs fremtid er strålende og lys, med uante muligheter. Ja, for Wall Street-jenter som henne er den det.

Unspoken, not surprisingly, was a truly uncomfortable truth—the people who have done best under the Obama administration are the rich. No one said or did anything for eight years as the labor participation rate declined to new lows and stocks rose to new highs. The rich profited at the expense of the poor (somewhat) and the middle class (a lot). The Democrats have become the secret—or not so secret—party of the rich.

Denne samme løgnen regjerer i Europa, hvor pressen viser den samme aggressivitet mot reell opposisjon og kritikk.

Mediene er blitt en del av de rike. Sjefredaktører som tjener mange ganger statsrådslønn forsvarer et system som de selv har fordel av.

Vi har dobbeltmoralen også på hjemmebane:Jonas Gahr Støre får malt huset mens han er på ferie av polske håndverkere som ikke en gang står i momsregisteret. Han overfører pengene til en konto i Polen. Da Høyres Jan Syse rotet i et boligsameie på Fagerborg for mange år siden var det krise i Stortinget en uke. VG lå på lur utenfor boligen hans i Eckersbergsgate og Syse orket ikke gå ut.

Gahr Støres utilgivelige bruk av polske håndverkere er det «ingen» i pressen  som husker. LO-sjefen drar til Ungarn og får seg nye tenner.

Så mye for motstanden mot lønnsdumping.

Hillary er kandidaten som garanterer at dette fortsetter som før.

Ingen tror virkelig at hun kommer til å realisere noen av de forslagene hun har kommet med for å tilfredsstille Sanders-tilhengerne. Hun har måttet skifte syn på frihandelsavtalen TTP, men det har ikke Obama. Det sier litt.

No one really believes Hillary will follow through with those dopey leftwing proposals—not that she has anything else to offer, but that doesn’t matter. Nor will she put more than a slight delay in the TPP trade agreement. It’s all a Big Wink, designed to fool the Sanders supporters and, of course, the always handy minorities. Power and money are everything.

The Big Wink er blunket i øyekroken til alle som er inside: De vet at alt det Hillary sier bare er fasade, noe hun må si for å få velgerne til å tro at denne gang blir det annerledes. Politikk som teater.

Trump ødelegger skuespillet med sin retorikk. Han er ubehøvlet og sleivete. Men han er den han er.

What they hate most of all is the temerity of the vulgar Queens billionaire in exposing the haute bourgeois lifestyle of the Upper West Side for what it is—fake and self-serving.  The way things look now, they won’t let him survive it.

https://pjmedia.com/diaryofamadvoter/2016/08/09/real-reason-msm-hates-trump/?singlepage=true