Rasmussen Reports har andre tall enn de andre opinionsmålerne. På deres ukentlige måling har Trump hele tiden ledet. Nå viser en ny måling at velgerne ikke har glemt Hillarys e-postserver, ei heller at hun slettet 30.000 e-poster etter at Kongressen hadde krevd dem utlevert.

Her viser Hillary et trekk som også ektemannen viste som president: De trosser autoriteter. De er ikke lojale mot embetet de bekler. De er bare lojale mot seg selv.

Dette særkjenne får vi aldri belyst i norske medier. De går ikke dypere enn de må, hvilket vil si at de holder seg på grunt vann. Hillary gjorde en feil, FBI reiste ikke sak, og hun ba om unnskyldning. End of story.

Men amerikanerne har ikke glemt. De har sett den ene skandalen legge seg på toppen av den foregående.

A new Rasmussen Reports national telephone and online survey finds that 39% of Likely U.S. Voters agree with the FBI’s decision not to indict Clinton after it concluded that she potentially exposed top secret information to hostile countries when she used a private e-mail server as secretary of State. But 53% disagree and believe the FBI should have sought a criminal indictment against her. (To see survey question wording, click here.)

Spørsmålet er hvor sterkt dette slår inn valgdagen. Kan det tenkes at nye avsløringer tipper velgerne i retning Trump eller hjemmesitting?

Dette er bare ett av flere forhold som gjør meningsmålingene usikre. Dette er forhold som ikke lar seg besvare i enkle ja/nei. De beror på tvil og ambivalens. Hvor sterkt misliker de Trump og hvordan vekter velgerne denne antipatien i forhold til skuffelsen over Hillary?

Disse tallene tyder på at velgerne tar e-postsaken alvorligere enn det mediene indikerer.

Seventy percent (70%) of voters say Clinton’s mishandling of classified information is important to their vote for president, with 49% who say it’s Very Important. Twenty-seven percent (27%) say the issue is not important, but that includes only nine percent (9%) who say it’s Not At All Important to how they will vote.

Newly released information shows that a State Department official offered the FBI a secret deal to take the classified rating off one of the e-mails Hillary Clinton sent on her private e-mail server. That e-mail was about the incident in Benghazi, Libya in which four Americans were killed, including the U.S. ambassador, and was one that triggered the FBI’s investigation of Clinton’s private e-mail server.

Mediene er som speil. De speiler bare seg selv. De forsøker å bløffe folk til å tro at de speiler opininion, men stadig flere sier at mediene er bissel og jobber for Hillary. Også her er det snakk om tvil som kan bli forsterket. For hver gang mediene fortegner virkeligheten, er det noen som reagerer med å snu seg vekk i avsky.

Hvorfor er det så få som problematiserer velgernes motstridende følelser og tanker? Det er fascinerende tematikk. Internett gjør pluralisme mulig, men mediene ser ikke ut til å være interessert.

Derfor taper de.