Google Analytics kan fortelle at nær 270.000 unike IP-adresser leste Document i september. Selv om mange har flere maskiner, hver med sitt IP-nummer, er det likevel et betydelig antall.

Det sier noe om at det skjer «noe» der ute, noe som mediene ikke er villig til å gå inn i. De rapporterer om Brexit, uten å ville forklare bakgrunnen for at det skjer.

Det er ikke vanskelig. Det er nok av eksempler. Den lokale slakter måtte i år leie lokaler for å kunne dele opp elgen. Det var ikke lenger lov å gjøre det i slakteriet. År for år blir reglene skjerpet. Dette er noe som kommer fra Brussel. Septiktanker er ikke lenger lov. Man tar ikke hensyn til om det er til genanse. Eier må bekoste bioanlegg i størrelsesorden godt over 100.000 kroner. Det skal ha en årlig service på ca 3.500 kroner. I tillegg har kommunen ilagt en årlig «avgift» på 1.500 kroner for at man har anlegg!

Skattebetalerne blir melkekuer for politikere som hever skattene gjennom avgifter.

Noen tjener på dette. Store bedrifter har råd, de små bukker under.

Skattebetalerne får også med seg at Thorbjørn Jagland og Jens Stoltenberg har svært  gode lønninger, mange frynsegoder, uten å betale skatt. Offentlige institusjoner kopierer det private næringsliv der det drysser opsjoner, bonuser og premier over lederne. Selv i nedgangstider.

La oss kalle det fremmedgjøring: Folk kjenner at avstanden til de styrende blir større. De savner å bli forstått.

Document har tatt rådet fra leserne og skriver i disse dager til de som gir penger og sier «takk» samtidig som vi forklarer hva pengene går til.

Skal man komme noen vei i dag må man arbeide systematisk. Ikke noe kommer av seg selv. 270.000 høres fantastisk ut. Men det betyr ikke automatisk penger i kassen. Spranget over til å gjøre noe aktivt er noe annet. Mange sitter på gjerdet. Men uten at de selv gjør noe, vil dagens kurs fortsette.

Selv Brexit var ikke nok til å få Brussel eller Berlin til å endre kurs. Nå er det Trumps tilhengere som skal jages i skammekroken. Det sier seg selv at å behandle voksne som slemme unger ikke fører frem.

Document skal si det de andre mediene ikke vil si: Vi skal forklare den nye høyrevinden i Europa. Hvorfor den oppstår og hvorfor den antiseptiske «udskammingen» – et dansk ord som betyr at du får noen til å skamme seg – bare øker polariseringen.

Vi skal forklare hvordan uthengningen av Trumps kandidater og medienes løgnaktige forsvar for Hillary, skader USAs demokratiske prosess. Folk snakker ikke lenger med hverandre. 40 % av amerikanerne har opplevd at vennskap ryker.

Vi tror, i motsetning til mediene, at folk ikke er dumme. Vi tror en betydelig del allerede har forstått adskillig mer enn nivået i en gjennomsnittlig norsk redaksjon. Slik er det.

Hvis vi skal matche deres forklaringer, må vi ha ressurser. Europa og Vesten er på vei inn i en krise, som mer og mer avtegner seg som en legitimitetskrise.

Vi ønsker og tror på demokratiske løsninger. Vi ønsker at det skal skje gjennom presse- og ytringsfrihet.

Gi oss din hånd. Sammen er vi sterke.

Hvis du ønsker å komme på en mailliste hvor vi sender ut målrettet informasjon om det videre arbeidet, kan du benytte:

epost: pamelding@document.no