Når Document ønsker å være til stede i alle de tre nordiske land, har det en særlig grunn: Det skjer ting i våre land som er av stor politisk betydning, ikke bare for det enkelte land, men for alle tre, siden vi alle er sosialdemokratier.

Vi er vitne til sosialdemokratiets destruksjon av politikere som formelt skulle representere det.

Norge er et av verdens rikeste land per capita, med et oljefond på 14.000 milliarder kroner. Men det er ikke lenger borgernes penger. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum snakker om at staten må spare, og de som får merke innstramningene, er skattebetalerne. Det skjæres i budsjetter, og skattebetalerne må bidra mer med skatter og avgifter.

Samtidig sier finansministeren at for å unngå at økonomien går varm, må renten settes opp.

Det er det rene sprøyt. Vanlige folk sliter, det er ingen fare med at de bruker for mye penger. De har ingen overflod å ta av. Det er en fornærmelse av finansministeren å snakke sånn. Han sparker dem som han har brakt i knestående.

Dansker kommer på ferie til Norge og stråler: Den danske krona er over 50 prosent mer verdt enn den norske.

Det betyr at nordmenn ikke har råd til å feriere i Danmark, vårt favorittland. Legg 50 prosent på danske priser som er på norsk nivå, så tilsier sunn fornuft at du blir værende hjemme.

Dette er en styrt valutapolitikk. Et lands valutakurs bestemmes ut fra statshusholdningens soliditet. Ingen stat er mer solid enn den norske. Det snakkes om at utlandet mister tillit til styringen: Men enda er ikke olje- og gassnæringen lagt ned, og ingenting tyder på at den kommer til å bli det. Norge er ikke bare batteriet til Tyskland, vi er garantisten for at tyskerne ikke fryser og at industrien deres går rundt. Derfor kommer gassen til å strømme i overskuelig fremtid.

De nordiske folk blir alle knuget av en grønn politikk som driver prisene til værs og gjør hverdagen vanskelig.

Krigen i Ukraina ble ikke et fellesskapsløft for folket, det ble elitens middel til dypere integrering, på energi og grønt skifte. Det skjer på befolkningens bekostning.

Hvor lenge kommer folk til å tåle trykket?

Først var det innvandring, ødelagte bomiljøer og skoler, økende kriminalitet. Så ble det energiregningen.

Kommer folk til å finne seg i å bli gjort til husmenn i det som en gang var deres egne land, med politikerne som herrer som kan skalte og valte med dem som de vil?

Én ting kan slås fast: Vi er utsatt for et gigantisk eksperiment: Befolkningsutskiftning og grønt skifte betyr et helt annet samfunn. Stikkord er at den opprinnelige befolkningen blir taperne.

Kommer folk til å godta det?

Forståelse avgjør.

Sosialdemokratiet ble bygget på arbeidernes forståelse av hvordan samfunnet fungerte, og på krav om å gjøre det bedre. Det munnet ut i politisk representasjon og dermed makt og innflytelse.

Nå har de som sitter i forsamlingene, funnet ut at de klarer seg godt uten velgerne.

Vi må erkjenne at politikerne, journalister og eliten har stukket av med staten og institusjonene. Folket står igjen på perrongen og ser toget forsvinne i det fjerne.

Vi må gjøre som ved forrige århundreskifte: organisere nedenfra. Vi må spre opplysning om hvordan ting henger sammen; hvorfor noen blir rike og andre fattige. Den nye herskerklassen er eksperter på å appellere til mobbens hat mot de rike. Dette er klassisk splitt og hersk.

Bruk historiens lærebok. Eliten vet å holde seg med en mobb de kan bruke til å intimidere. Slikt kan vi ikke bøye oss for.

Mediene er nøkkelen til opplysning, forståelse og handling.

På tyve år har Document vokst til å bli et begynnende mediehus. Det har skjedd parallelt med avviklingen av sosialdemokratiet. Essensen av sosialdemokratiet var fellesskapet. Men når det skal omfatte hele verden, er det ikke lenger et fellesskap.

Folk må forstå at disse tankene ikke falt ned fra himmelen. Noen bestemte seg for å lure befolkningen. Hvis du undres, så ta bare en titt på de nye hatlovene. I flere land i Europa er det straffbart å si at det skjer en befolkningsutskiftning, selv om alle ser at dette foregår. Vi har bare ett ord for dette: Totalitært.

Document har muligheten til å bli et nordisk medium som tar opp kampen mot partiene, politikerne og journalistene som har stjålet demokratiet.

Det er vårt!

Ta det tilbake!

Vi ønsker å komme i kontakt med mennesker som deler vårt syn om gjenerobring av fellesskapet gjennom politisk kamp.

Document er i dag en nettavis, med andre plattformer som podcast og tv. Vi har fått flere lokallag i Norge. Nå står Sverige og Danmark for tur.

Vi tror grunnen til at det står dårlig til, er at folk ikke har fått alternativ.

Hvis du ønsker å bidra, skriv til:

hans.rustad@protonmail.com

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.