Å være vitne til de demografiske endringene i Danmark er som å være vitne til en lydløs eksplosjon. Det nasjonale fellesskapet er i ferd med å ødelegges, og resultatet kan bli voldelige konflikter.

Dette sier den prisbelønte forfatteren Birgithe Kosovic, ifølge Berlingske. Kosovic har bakgrunn fra det som en gang het Jugoslavia, og hennes bok Det dobbelte land handler om hvordan Jugoslavia raknet og endte i et blodbad. Hun vet altså hva splittelse kan føre til.

»Hvis man forstår alvoren af det her, så bliver man bange for sig selv, når man siger de her ting højt. Andre bliver også bange for en. Og det forstår jeg godt.«

Kosovic er ærlig i sin kritikk av samfunnsutviklingen. Hun har mistet håpet, og frykter nå at hun tar håpet fra andre dansker. Men allikevel vil hun ikke holde munn. For budskapet er viktigere enn følelser, og Danmark har havnet på feil spor.

Birgithe Kosovic har også vært skribent for den norske avisen Morgenbladet. Foto: Wikimedia

Det er innvandringen hun sikter til som den store trusselen. Det homogene Danmark avgår ved døden. Splittelsen mellom muslimer og ikke-muslimer kan bli skjebnesvangert for landet, for konflikter er uunngåelig i et multikulturelt land.

Kosovics analyse er dyster. Vores samfund er ved at blive omdannet til et »frivilligt apartheid«, siger hun. Eliten hylder muligvis mangfoldigheden i skåltalerne. Og politikerne gentager gang på gang, at mange ikkevestlige indvandrere skam er velintegrerede. Men det passer ikke, siger Kosovic.

Integrasjon er en utopisk drøm. Og det er ikke staten som fører til splittelse og segregering, men den uvillige befolkningen.

Den er kort sagt frivillig. Når vi kan vælge, vælger vi nemlig hinanden fra. Og det gør vi, fordi vi grundlæggende er forskellige, siger hun. Fravalget handler ikke om had, men om pragmatisme. Man vil gerne være sammen med folk, som minder om en selv, fordi det gør hverdagen nemmere ifølge Kosovic.

Dette er selvsagt innlysende. Man vil omgås folk som man har noe felles med. Dette handler ikke om hudfarge, men om kultur. Og kompromisser er politikk, ikke noe vi orker å bruke fritiden på.

Reultatet blir en selvvalgt splittelse, som kanskje er mer praktisk og trivselsmessig anlagt enn den er hatbasert.

»Selvsegregering kan ramme alle dele af vores samfund, hvor der er frit valg. Det gælder lige fra valg af skole til læge, kørelærer, flyttemand og alt muligt andet.

Men hvis ikke vi vil have hinanden til naboer, til skolekammerater, til kolleger, til chef, til lærer, til sagsbehandler på kommunen, til hjemmehjælp, til sygeplejerske, til politiker, til politimand og så videre, hvad vil vi så egentlig med hinanden?«

Her er det på sin plass å stille et spørsmål. Hvor mange vanlige dansker har ønsket seg et multikulturelt samfunn? Er det slik at den danske befolkningen på 1960-tallet savnet et land med gater fylt opp av hijaber, fredagsbønn og kebab? Hva med oss nordmenn? Hva med svenskene?

Danske politikere fokuserer på å hjelpe verden som rammes av klimaendringer. Sitt eget folk gir de blaffen i. Vi nordmenn kjenner oss igjen.

Danmark vil gi erstatning for skader på klimaet i den fattige del av verden

Forskjellene mellom folkeslagene som er blitt blandet sammen, er fundamentale.

Hvor danskere har en individualistisk kultur, så har indvandrere og efterkommere fra muslimske lande en kollektivistisk kultur.

Dermed blir det vanskelig å leve sammen. Hvorfor tenkte ingen slike tanker før masseinnvandringen var en realitet? Hvorfor forsto nesten ingen av den såkalte eliten at man ikke kan beholde det samme landet hvis man faktisk skifter ut befolkningen?

Det er liten grunn til å håpe på forbedringer, mener Kosovic.

»Det, der sker på gymnasierne, er en meget god indikator. Her vælger de unge aktivt hinanden fra, når andelen af indvandrere kommer over 30 procent. Det er en kritisk grænse, hvor fællesskabet kollapser, og danskerne trækker sig. Hvis ikke tilbøjeligheden stopper, vil det transformere samfundet«

Tvungen omfordeling av de unge på skolene vurderes av Socialdemokraterne. Men modellen har en rekke begrensninger. Akkurat som under pandemien skal unge mennesker være forsøksdyr for å reparere tabbene til de voksne.

Integrasjon gjennom ekteskap består stort sett i at danske kvinner konverterer til islam, antydes det. Dette blir dermed ikke integrasjon i det danske, men i det islamske.

Det holder heller ikke at man kan snakke dansk og forsørge seg selv, så lenge man kun omgås sine egne. Derfor har Danmark endt opp som et land med flere folkeslag, men uten fellesskap. Man har endt opp med flere stater i staten. Dermed rakner institusjonene.

»Ja, det er jo ikke fri fantasi, når jeg siger, at det kan forstyrre vores offentlige institutioners almindelige virke, hvis en masse ansatte har andre livsformer og loyalitet over for deres eget parallelsamfund.«

Statens voldsmonopol er truet, noe som er særlig skremmende. Muslimer har ingen tillit til politiet, ifølge Kosovic. De finner andre måter å beskytte seg på. Klansamfunnet bygger seg opp. Dette er allerede i ferd med å forandre Danmark radikalt.

Konfliktene vokser, og fremtiden ser mørk ut. Ghettoene er fremtidens Danmark.

Danskene vil rive ghettoene, multikulturen skal smøres ut over hele landet

I dag forsøker danskene å beskytte individer, men det er hele territorier som trenger å beskyttes.

»Fordi det er så ineffektivt at slå ring om individet. Hvis vi har det mål at beskytte individet, så er den eneste mulighed en beskyttelse af territoriet.«

Kosovic tror ikke på borgerkrig i klassisk forstand. Men hun ser for seg splittelse og konflikter som ingen vet hvordan man kan sette en stopper for. Terroren vokser, og de enorme ressursene som brukes for å bekjempe dette, er ikke tilstrekkelig.

»Det er som at være vidne til en lydløs eksplosion. Og den er lydløs, fordi det hele foregår frivilligt. Det er ikke dikteret eller erklæret af nogen. I mine øjne er det naivt at forestille sig, at den konflikt aldrig vil blive væbnet i forskellig grad. De gensidige offerfortællinger er allerede i gang, og dødsvolden har allerede fundet sted.«

Sverige har allerede nådd fram til katastrofen, og etniske svensker er om få år i mindretall i sitt eget land. Danmark følger lydig etter. Norge har valgt akkurat det samme sporet. Man må spørre seg: Hvem er det som virkelig ønsker en slik utvikling av våre en gang så trygge og lykkelige nordiske paradis?

Les også:

Befolknings­utskiftning pågår – svenskene er snart minoritet i eget land

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.