Hele Sverige følger saken om voldtekten i Visby på Gotland hvor en kvinnelig 33-årig rullestolbruker ble gjengvoldtatt av seks ukjente menn. De seks mennene som alle var rundt 20 år kan umulig ha en eneste hjernecelle med det aller minste fnugg av sympati. Det er vanskelig å forstå at flere menn på samme sted velger å benytte sjansen til å angripe en som er til de grader forsvarsløs. Dette er ikke noe som ligger i vårt nordiske lynne. Dette er bestialsk opportunisme. Voldtekten pågikk i timevis og var så grov at offeret er helt psykisk ødelagt.

Timingen på den nye svenske loven som gir retten anledning til å tilbakeholde identiteten på overgriperne fra offentligheten er til overgripernes fordel. Loven trådte i kraft 1. oktober og voldtekten fant sted natt til søndag 2. oktober. Vi vet ikke hvem overgriperne er naturligvis, men det er blitt oss fortalt at den siste gjengvoldtekten begått av etniske svensker fant sted en gang på 1980-tallet.

Kvinnen ble fratatt sin rullestol så hun ikke kunne komme seg vekk fra overgrepene.

Den kvinna i 30-årsåldern som anmält att hon blev våldtagen av flera män i Visby i helgen är rullstolsburen. Det bekräftar hennes målsägandebiträde Staffan Fredriksson. Medan övergreppen pågick ska kvinnan ha blivit fråntagen sin rullstol så att hon inte kunde fly.

– Jag har fått tillstånd av min klient att bekräfta det, säger advokat Staffan Fredriksson, kvinnans målsägandebiträde. Hon har en viss mobilitet och kan ta sig runt i hemmet stapplandes. Men hon kan inte gå någon längre sträcka, fortsätter han.

Kvinnen skal ha delt taxi med en av mennene. De skulle i samme retning. Under turen fikk kvinnen behov for et toalett.

– Hon behövde låna en toalett och följde med mannen, säger han. Enligt henne ska den här mannen då ha tagit tillfället i akt, förklarar han. Hon har blivit demobiliserad eftersom hon blev fråntagen sin rullstol. Kvinnan blev stel av skräck och vågade inte göra motstånd, menar han. Hon har varit försatt i en sådan situation att hon inte kunnat säga nej. Hon har fruktat för sitt liv. Istället för att skrika och slåss har hon blivit helt paralyserad, säger han.

Deretter skal kvinnen ha fått tilbake sin rullestol og kom seg på egen hånd fra stedet hvorpå hun straks kontaktet politiet.

En av de mistenkte mennene er sluppet fri av politiet og de fem resterende benekter skyld.

På sosiale medier leser vi at Medborgargarden har 600 medlemmer på Gotland. De har sikkert fått flere de siste dagene. Med et politikorps i knestående og voldtektsforbrytere som angriper i flokk kan man se at sinne og frustrasjon koker over for enkelte. Staten skal beskytte oss og vi må vente på den til å beskytte oss. Vi er sårbare når det ikke skjer. Denne sårbarheten kan fort skape en mobb. Det er politikerne som har skapt denne situasjonen. Og det er de som må løse den.

Vil vi se noen av Sveriges kvinnelige politikere i sympatidemonstrasjon komplett med rullestoler? Jeg holder ikke pusten.

Oppdatering:

De resterende fem er sluppet fri, selv om de fremdeles er mistenkte i saken, skriver Aftonbladet.

Kvinnens advokat sier at skadene ofrene har fått er dokumenterte. Men anklager Mts Wihlborg valgte å slippe de fem fri fordi de har utnyttet hennes spesielle situasjon uten å basere seg på vold eller trusler og dette skal ikke være nok grunnlag for arrestasjon!

– Jag har släppt dem precis, säger kammaråklagare Mats Wihlborg.

Han menar att det i nuläget inte föreligger sannolika skäl för brottsmisstanken.

– Själva gärningen baseras inte på våld eller hot utan att man utnyttjat hennes speciella belägenhet. Målsägandens berättelse är inte så pass robust att den kan ligga till grund för en häktning. Den avviker så mycket från de misstänktas berättelse. Sammantaget gör jag den bedömningen att det inte når upp till skäl för häktning.

Overgripernes forklaring avviker fra offerets. Ja, det var noe nytt!

Helagotland  Polisen  Nyheteridag   Expressen