Svensk påtalemakt har løslatt de fem mennene som skal ha voldtatt en kvinne i rullestol på Visby på Gotland. Grunnen er at det står ord mot ord og politijuristen synes ikke kvinnens fortelling er «robust» nok.

Anklager Mats Wihlborg skriver i begrunnelsen for å løste de fem:

– Själva gärningen baseras inte på våld eller hot utan att man utnyttjat hennes speciella belägenhet. Målsägandens berättelse är inte så pass robust att den kan ligga till grund för en häktning. Den avviker så mycket från de misstänktas berättelse. Sammantaget gör jag den bedömningen att det inte når upp till skäl för häktning.

-Selve gjerningen er ikke basert på vold eller trusler men ved at man utnyttes hennes spesielle situasjon. Offerets fortelling er ikke såpass robust at den kan legges til grunn for en varetekt. Den avviker så mye fra de mistenktes fortelling. I sum gjør jeg vurderingen at det ikke holder som grunnlag for varetekt.

Dette er en oppvisning i det politisk korrektes Sveriges kollaps som rettsstat. Først løslater man fem menn som det» er grunn til å tro voldtok en handikappet kvinne. Men det er selve begrunnelsen som innebærer et nytt overgrep, ikke bare mot kvinnen, men mot lov og rett. På en måte er det det alvorligste. Når en politijurist anvender loven til å frikjenne mistenkte for en grov forbrytelse og bruker kvinnens handikap mot henne, – «Själva gärningen baseras inte på våld eller hot » – så har man kommet langt inn i demonteringen av rettsstaten.

Det betyr at ofrene, nåtidige som fremtidige, er rettsløse i dagens Sverige. Da inviterer man til gjengjeldelse og hevn. Man bør ikke bli overrasket over om det kommer hevnaksjoner med et slikt rettsvesen. Borgerne legger sin sikkerhet i statens hender. Men hva gjør borgerne hvis staten nekter å oppfylle sine forpliktelser.

Det er ikke første gang man ser den svenske staten nekte å opprettholde rettsstaten. Visby-voldtektene vakte oppmerksomhet fordi offeret var en handikappet kvinne.

Svenske medier er støttespiller for demonteringen av rettsstaten når den er med å mørklegge hvem gjerningsmennene er. Sverige blir enten et apatisk lovløst samfunn eller det blir et rasende lovløst samfunn.

 

Det var document.dk som første hadde storyen:

De frem mænd, der i Visby, Gotland, er sigtet for gruppevoldtægt af en 33-årig kvinde i kørestol er blevet løsladt på grund af en juridisk teknikalitet. Det oplyser NYheter Idag

Anklagerens beslutning om at løslade de fem formodede voldtægtsmænd skyldes, at kvinden ikke i tilstrækkelig grad sagde fra, og at hendes overfaldsmænd dermed kunne få det indtryk, at hun samtykkede i overgrebene.

Den svenske kvinde havde været i byen og skulle låne et toilet. Det tog en mand som en invitation til sex, hvorefter flere mænd kommer til fortsætter, hvad de tilsyneladende opfatter som en åben invitation. Det er altså helt naturligt, at en kvinde, der på alle måder er fysisk underlegen indvilliger i at lade 5 fuldstændig fremmede mænd forlyste sig med hende i timevis.

Kvinden selv, siger at hun ikke invilligede i overgrebene og at hun tilkaldte politiet så snart hun var ud af lejligheden.

En af de nu løsladte mænd erkender at have haft sex med kvinden, men han siger, at det skete frivilligt – på trods af omstændighederne. Kvinden selv siger, at hun sagde fra, ikke bare over for den pågældende, men over for hver af de fem mænd, der voldtog hende.

Problemet er bare, at så længe de fem mænd nægter, at hun har sagt fra og hendes påstand om voldtægt ikke underbygges af andet end hendes udsagn (sic!) – og så står det ord mod ord. Trods den omstændighed, at kvinden i kraft af sit handicap er ude af stand til at komme væk ved egen hjælp, og trods undersøgelser taler for, at yderligere mindst en af mændene har haft samleje med hende.

Det er ord mod ord og ikke tilstrækkeligt til at opretholde fængslingen af de 5 mænd, mener anklager Mats Wihlborg, der altså anser det for sandsynligt, at en kvinde kaster sig i grams f0r 5 fremmede mænd – og i timevis:

– Själva gärningen baseras inte på våld eller hot utan att man utnyttjat hennes speciella belägenhet. Målsägandens berättelse är inte så pass robust att den kan ligga till grund för en häktning. Den avviker så mycket från de misstänktas berättelse. Sammantaget gör jag den bedömningen att det inte når upp till skäl för häktning,

Mændenes baggrund og nationalitet er ikke oplyst, men det taler for, at der ikke er tale om en gruppe etnisk svenske mænd, at det er mere end 30 år siden svenske mænd sidst var indblandet i gruppevoldtægt.