I følge en representativ meningsmåling sier 70 prosent av tyskerne at islam ikke hører hjemme i Tyskland

Nesten en tredjedel av tyskerne er, i følge den aktuelle meningsmålingen, av den oppfatning at den individuelle hverdagen påvirkes negativt av et voksende antall muslimer i Tyskland.

Angela Merkel er ikke enig med sitt folk (det er kanskje ikke hennes folk lenger?). Hun sier: Islam hører hjemme i Tyskland. Men 70 prosent av tyskerne hevder det motsatte, og sier at islam ikke hører hjemme i Tyskland. Kun 19 prosent er enige med statsministeren. Dette fremgår av meningsmålingen som opinionsinstituttet YouGov har gjort for TV-kanalen Sat.1.

muslime-deutschland-191010-540x304

Hijab er ikke ønsket som plagg for offentlige ansatte.  

51 prosent av de spurte mener at legitimering av vold er en del av den islamske religionen, mens 31 prosent var delvis eller fullstendig uenige i dette utsagnet.

25 prosent mener at kvinnelige representanter for staten kan ha på seg hijab som tegn på sin islamske tro, mens 65 prosent var delvis eller fullstendig uenige i dette utsagnet.

32 prosent, altså nesten en tredjedel av de spurte, var av den oppfatning at den individuelle hverdagen forandres negativt med et økende antall muslimer i Tyskland. Ni prosent visste ikke eller unnlot å besvare spørsmålet. 57 prosent mener derimot at hverdagen ikke påvirkes av dette.

Bekymringen for at islams innflytelse i Tyskland blir for stor, deles av 71 prosent, mens 23 prosent ikke ser det på den måten.

Det skulle vært artig å se en meningsmåling hvor respondentene ble inndelt etter etnisitet. Men det er vel ikke politisk korrekt å avdekke hva etniske tyskere mener? Best å blande inn en porsjon tyrkere, kurdere osv. slik at man kan opprettholde inntrykket av at 19 % av befolkningen er positive til islam. Om fem år er det kanskje 22 % som er positive, og om ti år 25 %…

Tyskland har den største muslimske befolkningen i Europa, selv om det er prosentmessig flere i Frankrike.

 

Focus