Tysk grensepoliti har oppdaget en gruppe migranter som har krysset grensen til Tyskland ulovlig den 11. oktober 2023. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB.

En tysk meningsmåling som Insa har utført for NIUS, viser at 52 prosent av de spurte ikke ønsker å ta imot flyktninger fra islamske kulturer.

Også på en rekke andre spørsmål som opinionsinstituttet har stilt i en undersøkelse for det tyske nyhetsmagasinet, legger et flertall av respondentene for dagen en svært negativ holdning til innvandring i sin alminnelighet.

Mange lokalbefolkninger er i økende grad bekymret for å bli en minoritet i sitt eget land. Det er ikke lenger en «høyreorientert minoritet» som tenker slik. 54 prosent av de spurte er redde for at tyskerne skal bli en minoritet i sitt eget land. 37 prosent deler ikke denne følelsen.

Samtidig er situasjonen på bakken i ferd med å bli slik flertallet av de spurte frykter: I flere storbyer er tyske borgere uten innvandrerbakgrunn ikke i flertall.

Dette avstedkommer negative følelser. 57 prosent av de spurte sier at det er enkelte områder på hjemstedet hvor de ikke lenger har følelsen av å være i Tyskland.

65 prosent, altså nesten to tredjedeler av de spurte, mener at det finnes antihvit rasisme, noe innvandringsliberale personer gjerne bestrider, og denne oppfatninge håndheves også i nominelt konservative partier:

I januar 2023 utløste tidligere sjef for Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen en stor debatt om temaet etter at han i et intervju med journalisten Alexander Wallasch klaget over «rasisme mot hvite». CDUs eksekutivkomité under ledelse av Friedrich Merz foreslo at han skulle forlate partiet på grunn av uttalelsene sine.

Nesten halvparten av de spurte, 45 prosent, mener at det pågår en befolkningsutskiftning der europeerne erstattes av innvandrere fra Afrika og Midtøsten, noe Verfassungsschutz anser som en «høyreekstrem konspirasjonsteori».

58 prosent sier ser uenig i påstanden om av innvandrere stort sett er godt integrert i Tyskland, skriver NIUS.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.