Bildet: Hassan Chalghoumi er en av de modige imamen som våger å gå i rette med salafistene. Men han kan ikke gå en meter uten bevæpnede vakter. Situasjonen i Frankrike anno 2016 og den begynte for lenge siden.

En studie viser at en tredel av Frankrikes 5 millioner muslimer må betegnes som «radikale» ut fra synet på spørsmål som tildekking av kvinner og halal-mat. Tendensen var – jo yngre, jo mer utbredt er radikaliseringen. Man snakker om en reislamisering av den yngre generasjon.

Det er meningsmålingsinstituttet IFOP som har gjort studien.

Hvor mange muslimer bor det i Frankrike? Myndighetene teller ikke etter religiøs tilhørighet. Muslimske organisasjoner mener de er oppe i 8-9 millioner, tallet 5 millioner har ligget stille lenge og er trolig for lavt. Rundt 10 prosent av befolkningen er muslimer.

Instituttet fremhever at flertallet er integrerte. Men 33 % radikaliserte er uhyggelig mange mennesker, og flere enn det Frankrike kan hanskes med.

Rund 50 Prozent der heute in Frankreich lebenden Muslime wurden bereits in Frankreich geboren und sind daher französische Staatsbürger durch Geburt. Insgesamt verfügen 74 Prozent aller in Frankreich lebenden Muslime über die französische Staatsbürgerschaft. Für 66 Prozent spielt der Islam eine wichtige Rolle.

Laut der Studie beachte die jüngere Generation von Muslimen die islamischen Riten und Vorschriften genauer und strenger als die ältere Generation. Das Meinungsforschungsinstitut IFOP befragte 1.029 Muslime zum Islam, zur Verschleierung der Frauen und Halal-Speisen.

28 Prozent sprachen sich für die Vielweiberei und die faktische Ganzkörperverschleierung für Frauen aus.

Besonders hoch ist der Anteil der Radikalen unter den jungen Muslimen. 70 Prozent der jungen Frauen sind für das Kopftuch, 28 Prozent für die Ganzkörperverschleierung. Unter den jungen, männlichen Muslimen sind es 58 und 20 Prozent.

Rundt halvparten av muslimene er født i Frankrike og er derfor franske statsborgere fra fødselen av. I alt er 74 prosent av muslimene franske statsborgere. For 66 % spiller islam en viktig rolle.

Ifølge studien følger den yngre generasjon islamsk ritus og forskrifter nøyere og strengere enn den eldre generasjon. Meningsinstituttet IFOP spiurte 1.029 muslimer om islam, tildekking av kvinne og halal-mat. Spesielt høy er andelen radikale blant unge msulimer. 70 prosent av unge kvinner er for hijab, 28 prosent for full tildekking. Blant de unge mennene er 58 prosent for hijab og 20 prosent for full tildekking.

Det er mot denne bakgrunn man skal se forskeren Gilles Keppels advarsel om faren for borgerkrig i Europa. Kepel ytrer seg mer nyansert til Deutschlandsfunk og die Welt enn det engelske aviser gjengir. Kepel sier terroren i Europa først og fremst er uttrykk for krig innen islam.

Det er de radikale som vil vinne kampen om islam. De har en strategi for borgerkrig, men de politiske korrekte tar feil når de sier at IS og andre jihadister blir provosert av høyresiden. Det er ikke dem jihadistene har som mål. Det er å vinne kampen om islam innad, sier Kepel. Til dette formålet er krig i Europa et middel.

Kepel sier vi nå har tredje generasjon jihadister i Europa. Disse ønsker å utløse borgerkrig slik at Europas muslimer drives i deres armer. Akkurat slik tenkte også de røde terroristene på 70-tallet, RAF og Røde Brigader.

Die dritte europäische Dschihadistengeneration wolle ein Klima des Schreckens in den europäischen Staaten verbreiten, das feindliche Reaktionen gegenüber allen Muslimen erzeugen soll, fügte er hinzu. Die Muslime sollten auf diese Weise radikalisiert werden. „Die Lage soll sich zu einem Bürgerkrieg entwickeln.“

Den tredje jihadgenerasjonsnen i Europe vil utbre et skrekkens klima i europeiske stater, som utløser fiendtlige reaksjoner mot alle muslimer, tilføyere han. Muslimene skal på denne måten bli radikalisert. – Situasjonen skal utvikle seg til en borgerkrig.

Dette er en ganske annen dynamikk enn den establishment i Europa og USA bruker mot det nye høyre.

Kepel er en forsiktig mann. Hun sier jihadistene utnytter bruddene/sprekkene i europeiske samfunn, slik som utenforskap, til å rekruttere. Han sier flertallet av muslimer avviser terror, men innrømmer at salafismen har fått stor utbredelse og den kjennetegnes ved at den gjør kulturell front mot Vesten.

Die meisten Salafisten seien nicht gewalttätig. „Aber sie predigen einen kulturellen Bruch mit den westlichen Gesellschaften, die als ungläubig gelten. Das zieht Leute an, die in diesem Bruch ein Ventil für ihre soziale Frustriertheit finden und auf dieser Grundlage auf einen Kurs Richtung Gewalt einschwenken.“

De fleste salafister er ikke voldelige. «Men de forkynner et kulturelt brudd med de vestlige samfunn, som gjelder som vantro. Det tiltrekker mennesker, som i dette bruddet finner en ventil for deres sosiale frustrerthet og på dette grunnlag slår inn på kurs i retning vold.»

Kepel sieht die Intellektuellen, die islamischen Gelehrten und die Führung der islamischen Verbände in der Pflicht, diese Interpretation des Islams zurückzuweisen. „Einige sind sehr mutig und tun dies. Sie werden aber häufig nicht so gehört, wie sie gehört werden müssten.“

Kepel mener intellektuelle, islamske lærde og ledelsen av de islamske organisasjonene har en plikt til å avvise denne tolkningen av islam. – Noen er svært modige og gjør dette. De blir imidlertid ofte ikke lyttet til, slik som de burde».

Hvorfor må man være modig for å avvise salafismen, hvis det er slik at flertallet avviser terror? Er det fordi at de radikale har fritt spillerom? Hva sier det om hemninger og sperrer mot salafistiske fortolkninger? Hvorfor blir ikke de modige lyttet til?

Kepel følger ikke helt opp de premissene han selv legger. Han ønsker ikke å være dommedagsprofet.

Kepel advarer også mot fremveksten av et radikalt innfødt høyre som fantaserer om å bli kvitt muslimene. Det kan føre til borgerkrig, mener han.

 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article158020269/Lage-in-Europa-soll-sich-zu-Buergerkrieg-entwickeln.html

 

 

 

 

 

http://www.katholisches.info/2016/09/19/jeder-dritte-muslim-in-frankreich-weist-radikales-profil-auf/?pk_campaign=feed&pk_kwd=jeder-dritte-muslim-in-frankreich-weist-radikales-profil-auf