Regjeringen holder stø kurs og viderfører det manglende forsvaret. Klassekampen.

Tidligere direktør og sjef for Forsvarets forskningsinstitutt Nils Holme er sterkt foruroliget over den sikkerhetspolitiske situasjonen og ser det som absolutt nødvendig å sette forsvaret i kampklar stand.

Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629