Kort

Regjeringen holder stø kurs og viderfører det manglende forsvaret. Klassekampen.

Tidligere direktør og sjef for Forsvarets forskningsinstitutt Nils Holme er sterkt foruroliget over den sikkerhetspolitiske situasjonen og ser det som absolutt nødvendig å sette forsvaret i kampklar stand.