Sakset/Fra hofta

Aftenposten har laget en sak om et par norske soldater i Afghanistan som poserer på private bilder med våpen og utstyr og legger de på sine Facebooksider. Journalisten ringer Forsvarets Overkommando og får det de ønsker seg: ”Det er ikke slik vi ønsker at Forsvaret skal fremstå. Vi legger ned mye arbeid for å lære soldatene holdninger, etikk og ledelse. Hvordan man representerer Norge i andre kulturer er viktig”, sier Kommunikasjonssjef John Espen Lien ved Forsvarets operative hovedkvarter.”Noen må ha sovet i etikk-timen” når soldaten ikke skjønner dette. Tittelen blir: ”Forsvaret reagerer sterkt på poseringsbilder”.

Så vidt jeg kan forstå, og huske, er det ganske vanlig at soldater tar bilder der de poserer med våpen og utstyr. Slik var det, og slik er det. Disse bildene er bare litt mer profesjonelle.

Forskjellen fra når jeg var inne er Facebook – men den aller største forskjellen er denne: at Forsvarets Overkommando ikke forstår sine soldater og ikke står ved sine soldater.

Soldatene på bildet er ikke de eneste som poserer. Forsvarets talsmann er en god posør som noen – med sine etiske, gode, politisk riktige og følsomme holdninger som han vet journalistene i Aftenposten liker. Forsvarets mann ønsker å framstå riktig i media, som om han var talsmann for en såpefabrikk. Har han glemt at han er i ledelsen for en militær organisasjon med soldater i felt? Og så klarer han på toppen av det hele å klage på soldatens ”ledelse”. Er talsmannens offentlige moralisering over sine soldater eksempel på god ledelse? Og når driver Forsvarets overkommando med irettesettelse fra Oslo over hodet på hele den militære kommandokjeden – gjennom Aftenposten? Har de ikke forstått at når en sender sine soldater i en krig så stiller man lojalt opp bak dem og ikke over dem?

Forsvarets talsmann klager på etikken og holdningene til soldatene, men hva med etikken og holdningene Forsvarets ledelse? Har de forstått at dersom man skal ha krigere må disse faktisk ha en slags krigerstolthet og – ja hold deg fast – våpeninteresse. Har talsmannen glemt at forsvaret ikke bare lærer soldatene etikk, men – takk og pris – de læres å bli glad i sine våpen, like strabaser og fare. Det har ikke noe med etikk å gjøre, men at verden er farlig. Har han lest historie? Krigshistorie? Posering har vært og må være en integrert del av krigen. Hva skulle man ellers med flotte uniformer og stramme formasjoner? Ja, mange våpen, som jagerfly, marinefartøyer og raketter har i dag som før også en avskrekkende effekt. Det er å trekke det en smule langt, men Forsvaret er selv en posør – en mest mulig troverdig posør, riktignok – helst ingen komisk posør. Talsmann Lien i Forsvarets overkommando representerer den siste kategorien. Soldatene i Afghanistan, den første. Våre fiender – de få vi har og de vi kanskje får – må trekke på smilebåndet.

Selvsagt er posering med oljesmurt kropp og et gevær kanskje litt tøvete, men det har ikke noe med etikk å gjøre. I den grad det har med holdninger å gjøre er det hovedsakelig riktige og gode holdninger. Gode for soldaten, og gode for Norge.

Forsvarets Overkommando skulle ikke bry seg. De kunne anmode internt om at tullebilder med Forsvarets materiell ikke publiseres på FB. Det er greit. Det er også alt. Det ordnes av nærmeste sjef. Utad skulle FO vise at de er forståelsesfulle og tolerante overfor sine soldater. Forsvaret forlanger naturligvis lojalitet fra sine kvinner og menn i tjeneste, men lojaliteten gå like naturligvis begge veier.

Dette er ikke første gang FO reagerer slik på norske soldater i Afghanistan. En skulle tro de hadde lært. Er det vårt politiske klima som gjør våre fremste offiserer bløte i hodet?

 

Forsvaret reagerer sterkt på poseringsbilder

Les også

-
-
-
-
-
-