En soldat fra Telemark Bataljon. Foto: Forsvarets mediesenter / Erik Drabløs. Gjengivelse: Wikimedia Commons.

 

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen mener Forsvaret vil bryte sammen etter kort tid i en krise eller krig, ifølge en hemmeligstemplet rapport.

Ifølge Klassekampen heter det i rapporten avisen har fått innsyn i, at sentrale deler av Forsvaret er «tynt bemannet og har lav utholdenhet» og derfor vil bryte sammen etter kort tid i en krise eller krig.

Rapporten med tittelen «Forsvarssjefens resultat- og kontrollrapport for 2016» er stemplet som konfidensiell, og inneholder forsvarssjefens vurdering.

Her vurderes både beredskapen i Hæren, Luftforsvaret, Heimevernet, Cyberforsvaret, Forsvarets sanitet og Forsvarets logistikkorganisasjon til å være «ikke tilfredsstillende». Forsvarets operative evne vurderes til «mindre god», mens Forsvarets spesialstyrker er den eneste delen som får karakteren «god».

Rapporten viser til at Forsvarsdepartementet har satt av 2,4 milliarder kroner for å dekke inn et vedlikeholdsetterslep de neste fire årene. Men det skal ikke være nok til å dekke hele etterslepet, som er beregnet til i underkant av 3 milliarder kroner.

Forsvarssjefens pressetalsmann Sven Halvorsen sier til avisen at de ikke vil kommentere en gradert rapport.

– Generelt kan vi si at Forsvarssjefen de siste årene har vært tydelig på utfordringer knyttet til Forsvarets reaksjonsevne og utholdenhet, sier Halvorsen.

– Forsvaret er nå i ferd med å implementere tiltak som skal bedre situasjonen i Forsvaret, legger han til.

(©NTB)

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂