Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen vil om en uke legge frem en rapport som sier at Norge enten må foreta en drastisk oppgradering av forsvaret, eller stå uten forsvar.

Det er en beskjed som er politisk uvelkommen, både for de store partiene som har vært ansvarlige for budsjettet, men også for de små som nå surfer på den humanitære bølgen.

SVs forsvarspolitiske talsmann Bård Vegar Solhjell mente rapporten er hype og må «tas ned» i Politisk kvarter.

For Solhjell gjaldt det å frata rapporten status som seriøs og pålitelig. Han ville redusere den til et partsinnlegg.

Det var Dagsrevyen som onsdag kunne lekke konklusjonene:

 

Forsvarssjef Bruun-Hansen skriver at Norge må bruke 180 milliarder mer på Forsvaret de neste 20 årene enn det vi ligger an til å bruke med dagens nivå på forsvarsbudsjettet – hvis vi skal kunne opprettholde og modernisere Forsvaret omtrent som det er i dag.

Det blir i snitt ca. 9 milliarder ekstra hvert år, men dette vil måtte øke gradvis. Forsvarsbudsjettet er i dag på ca. 43 milliarder kroner.

Hvis ikke dette skjer ligger det an til dype kutt – og et forsvar som vil mangle helt sentralt utstyr i en moderne krig.

Men heller ikke mediene er bekvemme med en så krass rapport. Det stiller hele deres negative holdning til bevæpning av politi og styrking av lov og orden i et dårlig lys.

Mediene har gått foran i å gjøre nærmest ethvert maktbruk til noe tvilsomt, som i størst mulig grad må begrenses.

Det er en grunn til at den tidligere generalinspektøren for hæren, Robert Mood, for noen år siden sa at hæren knapt klarer å forsvare en bydel i Oslo. Mediene trodde kanskje han var morsom. Nå foreligger rapporten som sier at hvis vi ikke øker bevilgningen med 9 milliarder i året, vil vi stå uten forsvar.

Det er småpenger mot hva innvandringen koster, men politikere og medier ønsker ikke å vite totalsummen for migrasjonen og forsvaret betraktes som en utgiftspost.

Den senere tid har det kommet 1.400 enslige mindreårige til Norge.  Konvensjoner stiller store krav til hvordan de skal behandles. Mediene har oppnevnt seg selv til deres «verger» og sørger for at tvilen kommer dem til gode.

Men forsvaret er «dyrt». Forstår vi hva forsvar egentlig handler om?

Forsvarssjefen beskriver hva som er konsekvensen av å fortsette på dagens nivå.

Dette forslaget er basert på en videreføring av dagens forsvarsbudsjett i 20 år – justert for inflasjon og økte personalutgifter:

  • Hæren blir kuttet til to kampklare bataljoner – det laveste nivået siden Norge ble selvstendig i 1905. Og mest dramatisk – vi må kvitte oss med alle tunge stridsvogner og alt artilleri. De to bataljonene vil heller ikke få luftvern til forsvar mot flyangrep.
  • Sjøforsvaret vil miste alle sine ubåter og korvetter. Kystvakten blir redusert med to fartøyer fra 15 til 13. De eneste fartøyene som blir igjen i Marinen er de fem nye fregattene som nettopp er satt i tjeneste, pluss et logistikkskip og noe containerbasert mineryddingsutstyr.
  • Luftforsvaret får bare 38 nye jagerfly av typen F-35 – i tillegg til fire treningsfly. Det er 10 færre enn det som er bestilt. Overvåkings- og antiubåtflyet P-3 Orion blir borte og det blir ikke anskaffet langtrekkende luftvernartilleri.
  • Hans Majestet Kongens garde, slik vi kjenner den i dag, vil bli kuttet til en liten styrke som skal konsentrere seg om vakthold på Slottet, parader og musikkorpsvirksomhet.
  • Heimevernet blir kuttet med 12.000 soldater. Ett heimevernsdistrikt og Sjøheimevernet legges ned.

 

Stiller forsvarsultimatum

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂