Sakset/Fra hofta

Sylvi Listhaug er i Arendal på Arendalsuka. Er det kosen når norske samles som gjør at hun får seg til å si til VG at hun ville stemt på Hillary? Det er pinlig for en som sier hun elsker å feriere i USA, og vitner om dårlig politisk skjønn. Sylvi kunne unnlatt å svare Lars Joakim Skarvøy, som er en ung frekk VG-journalist. Han har tidligere stilt Siv Jensen til veggs.

Man kan levende forestille seg at Skarvøy har forlangt svar: Støtter du eller forsvarer du Trump? Politisk korrekthet i Norge krever at man tar avstand. Det er blitt et tegn man må avlegge for å bli regnet som god.

Også Sylvi vil være god.

Hun forsøker å få i pose og sekk:

– Hvis jeg hadde hatt stemmerett i USA, så ville jeg nå ha holdt meg for nesen og stemt på Hillary Clinton, sier Frp-statsråd Listhaug.

Kunne hun ikke sagt det samme om Trump?

Politisk hører Listhaug hjemme på samme side som Trump, til tross for hans feil og mangler.

Hillary står for en politisk kurs som har spilt fallitt. I tillegg kommer alle hennes skandaler som vitner om en alvorlig karakterbrist.

Listhaug må vite at den liberale elite føler seg truet av Trump. De fremstiller ham som ond.

Det er akkurat slik de har fremstilt Listhaug. Hvordan kan hun ta så feil? Tror hun at VG nå vil gi hennes tilgivelse, ta henne til nåde?

Listhaug siterer hans uttalelser om NATO og kritikk av internasjonal handel. Her lyder Listhaug nesten som en Høyre-politiker. Har hun ikke fått med seg at Trump har korrigert sitt syn på NATO? Globaliseringen har gitt et backlash. Hvem er vinnere? Det blir for enkelt å si man er for handel. Det er selvsagt ikke businessmannen Trump heller mot.

Men dummest blir det når Skarvøy tar opp screening av muslimer som vil til USA.

– Hva med et innreiseforbud for muslimer?

– Det tror jeg også blir svært vanskelig å håndheve. Så er det selvsagt slik at vi alle er bekymret for terrorister, og det er det god grunn til når vi for eksempel ser på hva som har skjedd i Europa det siste året. Samtidig er det også slik at de fleste er lovlydige og skikkelige folk, slik at det blir vanskelig å skjære alle over en kam, sier Listhaug.

Dette er for dårlig Listhaug.

Det går tretten på dusinet av de som mener det samme.

Det er altfor mange av dem. Hun kunne spart seg.

Norsk politikk trenger noe friskere.

 

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/donald-trump/listhaug-om-usa-valget-ville-holdt-meg-for-nesen-og-stemt-hillary/a/23767483/