Kommentar

William Nygaard har en spesiell status som ytringsfrihetens forsvarer. Av flere grunner. Han utga Sataniske Vers, og for det ble han belønnet med et attentat foran hjemmet sitt i Dagaliveien. At norske myndigheter ikke gjorde vilje til å følge sporene tilbake til Teheran satte Nygaards mot og myndighetens feighet i skarpt relieff.

Som medlem av styret for Norsk P.E.N. har han vært opptatt av forholdene i Tyrkia og journalister og forfatteres situasjon, lenge før unntakstilstanden åpnet portene til vilkårlig forfølgelse.

Men Nygaard har sagt ting i årenes løp som har vært egnet til undring: Som f.eks da han i et weekendintervju med Aftenposten for noen år siden sa at profeten Mohammed hadde vært opptatt av ytringsfrihet. Dette var en så oppsiktsvekkende uttalelse at man måtte lure på om den gamle Nygaard var ved å bli erstattet av en ny.

Trykket fra islam får selv de sterkeste til å bli forvirret. Vi husker at Salman Rushdie selv for en kort periode ble en bekjennende muslim og forsøkte å bli tatt til nåde. Det hjalp ikke.

Nygaard kommenterer til vanlig ikke dagsaktuell politikk, men før valget har han gjort et unntak. Posten han la ut på Facebook var kortfattet:

Hvis det hadde kommet fra Ingebrigt Steen Jensen ville mange trukket på skuldrene. Med Nygaard er det annerledes. Nygaard eier på en måte ikke seg selv som offentlig person. Han symboliserer noe. Derfor kan han ikke gjøre som han vil. Når han presterer å skrive noe så infantilt og banalt er det ikke bare seg selv han rammer, men også de sakene han har kjempet for.

Mennesker setter en stadard, på godt og vondt. Nygaard river med denne posten ned det gode han bygget opp.

Det er ingen forbindelse mellom Sylvi Listhaug og fascismen. Den som påstår det er enten uvitende eller forblindet. Siden Nygaard ikke er det første, rammes han av det andre.

Posten vitner om at vår tids forblindethet kan ramme hvem som helst.

Blindheten røper seg ved at Nygaard ikke helt forstår hva han skriver. Bryter han et tabu ved å koble Listhaug til fascisme? Det har vært en gjenganger i mange år, og begynte allerede da hun ble landbruksminister, da hun sa at norsk landbruk minnet om kommunisme. Norsk politikk har mistet humoren og selvironien. Det er mye man ikke skal spøke med. Allerede dengang ble Listhaug lagt for hat.

Det var ingenting mot det hun opplever etter at hun tok opp kampen mot grenseløs innvandring og islam.

Tar en Hillary

Mange oppfatter Listhaug som det Norge de vil kjempe for å bevare. Nygaard kunne like gjerne sagt at halvparten av befolkningen har sans for en krypto-fascist. Har han ikke tenkt den tanken? Hvis Listhaug har så sterk appell må det bety at også hennes tilhengere føler seg tiltrukket av fascismen. Eller hva Nygaard?

Nok et tegn på forblindethet: Nygaard formulerer posten som en advarsel før valget. Men har han ikke forstått at denne over-the-top-meldinger virker stikk motsatt? Han tar en Hillary, og hvordan gikk det med henne?

Eller skal vi si «tar en Jonas», for Arbeiderpartiet har forsøkt samme «utskamming» som danskene kaller det, som Nygaard forsøker.

Nygaard bryter ikke noe tabu, han følger det radikale amerikanske forbildet Saul Alinsky som i sin bok Rules for Radicals, sier at man alltid skal gå etter strupen og bruke nazi-kortet.

Hvis Nygaard er så opptatt av å bekjempe nyfascisme burde han heller advare venstresiden og sentrum mot å ignorere eller tolerere vold som kommer i den gode saks tjeneste. Det er antifa i USA og Tyskland som oppfører seg som fascister: De bruker vold for å kontrollere det offentlige rom. Sammen med de liberales hat mot Trump kan det destabilisere samfunnet.

Legitimering av hijab

Nygaard har vært styreleder i NRK. I introen til dagens Ekko varsles det at man skal ta opp hijab, med utgangspunkt i Fatens debut som programleder. Her bruker man et ekstremt innlegg som springbrett for å plassere kritikerne og opphøye seg selv:

Hva er det med hijaben

Faten har fått beskjed om at hun bør skytes fordi hun dekker til håret med hijab på tv. Vi mener mye om dette hodeplagget, men hva vet vi egentlig om hijab? Hijabens historie handler blant annet om Ayatollah Khomeini, politisk islam, konene til profeten Muhammed og antimaterialisme.

Dette er akkurat den type bruk av kritikk som fikk Elin Ørjasæter til å trekke seg fra Kringkastingsrådet. Hverken hennes avgang eller kritikken ser ut til å bite på NRK. De kjører videre.

Det er i et slik perspektiv man skal tolke Nygaards utsagn. Sett fra NRK/Fatens ståsted er Sylvi fascist og skal bekjempes med alle midler.

Nygaard insinuerer at hun ikke er alene: «Hun er nok den som ligger nærmest». Men hvilke andre er det som tenderer mot en «autoritær og rasistisk fascisme i norsk politikk i dag»?

Hvis Nygaards advarsel skal ha den tilsiktede virkning bør han vel røyke dem ut alle sammen, så velgerne forstår trusselen i sitt fulle alvor?