Rosalba-Carriera-xx-Antoine-Watteau-xx-Museo-Civico-Luigi-Bailo

Rosalba Carriera (1675–1757)

Pastell på papir, 55 x 43 cm, Museo Civico Luigi Bailo, Treviso

Som tidligere nevnt, er nok mesteparten av Rosalba Carrieras pastell-portretter av liten kunstnerisk interesse. Dyktig var hun – men hennes rokokko-damer er for det meste rutinemessig utført i tidens noe sentimentale stil.

Men det er nå en gang slik at kunstnere skal bedømmes ut fra det beste de gjør. Og i noen av hennes portretter samarbeider ånd og hånd på et nesten magisk vis. Vi har allerede nevnt hennes selvportretter, og nå tar vi for oss hennes portrett av kunstnerkollegaen Jean-Antoine Watteau, utført i 1721, samme år som kunstneren døde bare 36 år gammel.

Watteau regnes ikke bare som en av 1700-tallets betydeligste malere – han kan også betraktes som én av de største kunstnere totalt sett. I alle fall nevner hans landsmann Charles Baudelaire (1821-1867) ham i diktet Les Phares – Fyrtårnene fra Les fleurs du mal. Som en kuriositet kan det nevnes at Baudelaire ble født temmelig nøyaktig hundre år etter Watteaus bortgang.

Watteau, ce carnaval où bien des coeurs illustres,
Comme des papillons, errent en flamboyant,
Décors frais et légers éclairés par des lustres
Qui versent la folie à ce bal tournoyant;

Watteau, carnival where the loves of many famous hearts
Flutter capriciously like butterflies with gaudy wings;
Cool, airy settings where the candelabras’ light
Touches with madness the couples whirling in the dance

Gjendiktning ved William Aggeler

Det fullstendige dikt med flere engelske gjendiktninger finnes her .

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂