Ole Henriksen Fladager (1832-1871)
Bronse, høyde 45 cm, tidligere Vår Frelsers gravlund, stjålet i 2014, men kom raskt til rette. Foreløpig ikke satt tilbake på graven.

I denne artikkelen om norske billedhuggere i Roma på midten av 1800-tallet, kan kunsthistoriker Åse Markussen berette det følgende om billedhuggeren Ole Henriksen Fladager:

Det skal ha vært malaria som førte Fladager hjem til Valdres i 1863 for å gjenvinne helsen. I 1866 kom malariaen tilbake, og han var halvannet år i Norge. I denne tiden utførte han tross sykdom flere portretter og også to gipsbyster av søstrene van Kervel, senere hugget i marmor.

Dette nevnes også i Norsk kunstnerleksikon, der det heter at kunstneren utførte videre to pike-byster (1867 og udatert, gips, Nasjonalgalleriet).

Hun kan videre opplyse at:

Ole Fladager modellerte og støpte i gips de to søstrene van Kervel i Chra i 1867 for 70 spesidaler.. Han hugget dem i marmor i Roma i 1868.

De to unge damer var Wilhelmine van Kervel, senere gift Barth (1854-1902), og Cathrine van Kervel, senere gift Schlytter (1855-1917).

Videre nevner Åse Markussen at Gipsbystene er i dag i Nasjonalmuseet med inventarnumre NG.S.00145 og NG.S.00146. Men her blir det problematisk. Et søk på NG.S.00146 leder til Cathrines byste, men søker man etter NG.S.00145, får man ingen resultater. Den lar seg heller ikke finne på Nasjonalmuséets nettsider.

Men på side 53 i Mai Britt Gulengs katalog over norsk skulptur i Nasjonalgalleriet (1997), finner vi en gjengivelse av gipsoriginalen til Wilhelmines portrett, som senere ble både hugget i marmor, og dessuten støpt i bronse og satt opp på hennes grav på Vår Frelsers gravlund i Kristiania/Oslo. Katalogen kan leses på Nasjonalbibliotekets nettsider.

Vi har tidligere presentert gipsoriginalen av Fladagers portrett av Cathrine her. I Oslo Museum finner vi en marmor-variant.

Det har vært antatt at Wilhelmines byste skal ha vært utført av den danske billedhugger Herman Wilhelm Bissen (1798 1868) som Ole Fladager var både assistent for og elev av, eller hans sønn Christian Gottlieb Vilhelm Bissen (1836–1913). Det var i det minste hva vi kan kalle An Educated Guess, Bissen den eldres innflytelse på Fladager er ganske klar, og Bissen den yngre var en venn av familien Barth, er det opplyst.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.