Kultur

Den greske dikterinne Sapfo (c.630- c.570 fvt) fra Mutilini på Lesbos, som ligger øst i Egéerhavet, like ved den lilleasiatiske kyst, er en av antikkens høyest verdsatte diktere, og er fortsatt regnet som en av de betydeligste i litteraturhistorien, selv om bare en brøkdel av hennes verker er bevart.

Særlig kjent er disse linjer:

Δέδυκε μὲν ἀ σελάννα
καὶ Πληίαδες· μέσαι δὲ
νύκτες, παρὰ δ᾽ ἔρχετ᾽ ὤρα·
ἔγω δὲ μόνα κατεύδω.

deduke men a selanna
kai Pléiades mesai de
nuktes para d’erchet óra
egó de mona kateudo

Månen gikk ned
og Pleiadene, det er
midnatt, timene flyr
jeg ligger alene

(Omtrentlig norsk gjengivelse ved Kaspar Hauser)

Det kan se ut som om det er disse linjer som inspirerte den sveitsiske dikter Heinrich Leuthold (1827-1879) til Sapphische Strophe fra samlingen Lieder von der Riviera (1857).

Sapphische Strophe

Schwei­gen rings. Im Gar­ten der Villa plau­dert
Nur der Spring­quell. Zwischen ver­schlaf­nen Büschen
Laus­chen Mar­mor­göt­ter und überm Meere
Zit­tert das Mondlicht.

Reiz und Anmut tei­len dein heim­lich Lager
Dei­nen schwan­weiß schim­mer­n­den Hals umnach­tend,
Löst sich strom­fal­lähn­lich die Fülle dun­kel
Flut­enden Haares.

Schlaf umfängt dein zau­ber­ver­breitend Ant­litz,
Dei­ner Glie­der griechisch geform­ten Bau nun
Und ins Herz dir träu­felt der holde Traum­gott
Sanf­tes Vergessen.

Sap­fiske strofer

Omgitt av taus­het i vil­la­ens hage plud­rer
bare spring­van­net. Mel­lom søv­nige bus­ker
lyt­ter mar­mor­gu­der og over havet
sit­rer månelyset.

Hen­ryk­kelse og gra­tie deler ditt hem­me­lige leie
Rundt din svanehvit-skimrende hals
Løser seg et fosse­fall av mørkt
fly­tende hår

Søv­nen omgir nå ditt for­tryl­lende ansikt
dine gresk-formede lem­mer
og i hjer­tet dryp­per den skjønne drømme­gud deg
myk glemsel

(Norsk pro­sa­gjen­gi­velse ved Kas­par Hauser)

Den sapfiske strofe består av tre pentametre, og den forkortede fjerde linje er kjent som en adonius.

Leutholds landsmann, maleren Marc-Charles-Gabriel Gleyre (1806-1874) malte dette bildet, Le coucher de Sappho – Sapfo går til ro i 1867, muligens under innflytelse av Leutholds dikt. Bildet, som nå befinner seg i Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne, er utført i olje på lerret, og måler 108 x 72 cm.

Kunstneren har, mer enn en anelse anakronistisk, plasert sin modell i et pompeiansk interiør. En kithara, en tympanon (nærmest en tamburin) og en kurv med bokruller identifiserer henne som dikter. Det ser ut som om hun er i ferd med å fylle olje på sin nattlampe.

Den sveitsiske komponist Othmar Schoeck (1886-1957) skrev i 1944 syklusen Der Sänger til tekster av Leuthold. Sapphische Strophe kommer her som den tolvte. Fremførelsen er ved ytterligere to sveitsere, Ernst Haefliger, tenor og Karl Grenacher, klaver.