Ferdinand Hodler (1853-1918)
Olje på lerret, 140 x 120 cm, Kunstmuseum St.Gallen.
Tysk titel: Lied aus der Ferne

Den sveitsiske maler Ferdinand Hodler tok for seg Sang i det fjerne flere ganger, blant annet i denne varianten, også fra 1906, i Mannheimer Kunsthalle (Olje på lerret, 91 x 72 cm)

Nitti år tidligere, i 1816, ble Ludwig van Beethovens (1770-1827) sangsyklus An die ferne Geliebte op. 98 til tekst av Aloys Jeitteles (1794–1858) utgitt. Her fremføres den, med engelsk undertekst, av Dietrich Fischer-Dieskau med Gerald Moore ved klaveret. Det er lett å tenke seg, selv om det visstnok ikke finnes noen direkte dokumentasjon, at Hodler har hatt An die ferne Geliebte i tankene da han malte disse bildene. Og Hodler viser kanskje at budskapet ble mottatt. Som det heter i de siste strofer:

Und du singst, was ich gesungen,
Was mir aus der vollen Brust
Ohne Kunstgepräng erklungen,
Nur der Sehnsucht sich bewußt:

Dann vor diesen Liedern weichet
Was geschieden uns so weit,
Und ein liebend Herz erreichet
Was ein liebend Herz geweiht.

Franz Liszt (1811-1886) var mester for mange arrangementer av sanger for solo klaver, også av Beethovens Adelaide (1839) og An die ferne Geliebte (1849).

Jinsang Lee spiller i et opptak fra 2011.