Portrett av komponisten publisert i Radio Wien oktober 1930, utført av Max Fenichel (1885-1942)

Alban Berg (1885-1935): 4 Gesänge, Op 2 – (1910).

Den tyske teksten følger noteutgaven: Neue, revidierte Ausgabe.

Norske gjengivelser ved arcil.

Disse fire sangene var ferdige i 1910, en tid da komponisten fortsatt sto med en fot i den romantiske tradisjon, men var på vei til å forlate tonaliteten – selv om han aldri ble noen konsekvent utøver av Arnold Schönbergs (1874-1951) tolvtoneteknikk. Den første, Schlafen, schlafen har hele tiden en klar tonalitet med begynnelse og slutt i d-moll, mens de tre øvrige viser en friere og friere holdning til tonalitet – som man godt kan betegne som ikke-tonalitet, eller like gjerne a-tonalitet.

Den første har tekst av Friedrich Hebbel (1813-1863) fra samlingen Dem Schmerz sein Recht, og de øvrige tre fra Alfred Momberts (1872-1942) samling Der Glühende.

Fremførelsen er ved Anne-Lise Berntsen (1943-2012), sopran, og Einar Henning Smebye (f.1950), klaver.
Schlafen, Schlafen, nichts als Schlafen! /…../Søvn, søvn, bare søvn!
Kein Erwachen, keinen Traum! /…../Ingen oppvåkning, ingen drøm!
Jener Wehen, die mich trafen, /…../De smertene, som traff meg
Leisestes Erinnern kaum, /…../er knapt i min svakeste erindring,
daß ich, wenn des Lebens Fülle /…../så jeg, når livets mangfold
nieder klingt in meine Ruh’, /…../klinger inn i min ro,
nur noch tiefer mich verhülle, /…../slutter meg bare enda mer inne
fester zu die Augen tu! /…../(og) lukker øynene tettere igjen!
Schlafend trägt man mich /…../Mens jeg sover bærer man meg
in mein Heimatland. /…../til mitt fedreland.
Ferne komm’ ich her, /…../Fra det fjerne kommer jeg hit,
über Gipfel, über Schlünde, /…../over tinder, over avgrunner,
über ein dunkles Meer /…../over et mørkt hav
in mein Heimatland. /…../til mitt hjemsted.
Nun ich der Riesen /…../ Nå når jeg overvant
Stärksten überwand, /…../ den sterkeste av kjempene,
mich aus dem dunkelsten /…../ (og) ut av det mørkeste
Land heimfand /…./ riket fant (veien) hjem
an einer weißen Märchenhand – /…./ved (hjelp av) en hvit alve-hånd –
hallen schwer die Glocken, /…../(nå) klinger dystert (kirke-)klokkene,
und ich wanke durch die Gassen /…../og jeg vakler gjennom smugene
schlafbefangen. /…../søvndrukken.

(Märchenhand: egtl. eventyrhånd, det må siktes en god (frelsebringende) hånd som kan dukke opp i eventyrfortellinger.)
Warm die Lüfte, / …../Varme luftdrag,
es sprießt Gras /…../ det spirer gress
auf sonnigen Wiesen. /../ på solfylte enger
Horch! /…../Hør! –
Horch es flötet die Nachtigall. /…../Hør, en nattergal fløyter.
Ich will singen: /…../Jeg vil synge:
Droben hoch /…../ Høyt der opp
im düstern Bergforst, /…../ i den dystre skogen på fjellet
es schmilzt und glitzert kalter Schnee, /…../smelter og glitrer kald sne,
ein Mädchen in grauem Kleide /…../En pike i grå kjole
lehnt an feuchtem Eichstamm, /…../lener seg til en fuktig ekestamme,
krank sind ihre zarten Wangen, /…../sykelige er hennes bleke kinn,
die grauen Augen fiebern /…../de grå øynene skinner av feber
durch Düsterriesenstämme. /…../mellom dystre kjempestore trestammer.
«Er kommt noch nicht. /…../ «Han kommer fortsatt ikke.
Er läßt mich warten …» /…../ Han lar meg vente…»
Stirb! /….. /Dø!
Der Eine stirbt, /…../Den ene dør,
daneben der Andere lebt: /…./samtidig lever den andre:
Das macht die Welt so tiefschön. /…../Det gjør verden så dyp og vakker.

(Ich will singen: kolonet står i partituret, men for meg er det uklart om alt etterfølgende (f.o.m. Droben t.o.m. tiefschön) er å oppfatte som ichs sang, eller om vi har å gjøre med en trykkfeil: kolon istf. punktum(?).

Tiefschön ser ut til å være et konstruert ord kun for dette diktet? – Jeg antar at betydningen av tief her er noe i retning av full av uforklarligheter (sml. ellers Nietzsche: Die Welt ist tief, und tiefer als der Tag gedacht).

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.