Litografi fra 1839, utført av Josef Kriehuber (1800–1876)

November, den tredje og siste av høstmånedene, er for mange en trøstesløs, trist og utrivelig tid. Derfor skal jeg ikke belaste noen med Robert Schumanns (1810-1856) på flere måter jammerlige liv og levnet, men i stedet minne om at han også hadde sine lykkelige stunder. Vi kan gjerne tenke på tiden etter giftermålet med Clara Wieck (1819–1896) i 1840. Jeg skal heller ikke mase om hans mange og ulikeartede musikkverk, men bare nevne at han skrev utallige lieder, og at de, sett under ett, omhandler alle livets tilskikkelser.

Det jeg derimot skal, er å slippe noen av sangene hans løs. Og siden alle gode ting er tre, og vi alle kan trenge noe godt i disse tider, velger jeg hans Drei zweistimmige Lieder fra det lykkelige året 1840: Tre tostemmige sanger, for tre utøvere (to sangere og en pianist) og med tekster skrevet av tre ulike forfattere. Disse sangene er i mine ører både tekstlig og musikalsk vakre og velklingende. De er lette å like, de er fylt av glede og fremtidstro. De gir glimt av lys i novembermørket og er en sann lise for sjelen.

Rettskrivningen følger Breitkopf & Härtels gamle utgave, og oversettelsen ligger så nært den tyske originalen som mulig. Godt norsk språk er ikke prioritert, og kommentarer mottas med takk. Noen verselinjer er delt i to av plasshensyn.

Robert Schumann: Wenn ich ein Vöglein wär’, op. 43, nr. 1

Teksten er utformet av Gottfried von Herder (1744-1803) og bygger på en tysk folkevise som finnes i ulike versjoner. Den er hentet fra hans folkevisesamling Stimmen der Völker in Liedern. Herder var tysk filosof, kritiker og forfatter. Han hadde betydelig innflytelse både i og utenfor Tyskland, og tankene hans om folket og nasjonen spilte en viktig rolle i norsk nasjonsbygging.
Wenn ich ein Vöglein wär’, /…..…/Hvis jeg var en liten fugl,
und auch zwei Flüglein hätt’, /…/og også hadde to små vinger,
flög’ ich zu dir. /………………………./ville jeg flyve til deg.
Weil’s aber nicht kann sein, /…../Fordi det ikke kan være slik,
Bleib’ ich allhier. /……………………/forblir jeg her.

Bin ich gleich weit von dir, /……./Er jeg enn langt fra deg,
bin ich doch im Schlaf bei dir /../er jeg dog i søvnen hos deg,
und red’ mit dir! /……………………/og snakker med deg!
Wenn ich erwachen thu /…….…/Når jeg våkner,
bin ich allein. /……………………..…./er jeg alene.

Es vergeht kein’ Stund’ /…………… /Det går ikke en time 1)
in der Nacht, /……………………………/om natten
da mein Herze /……………………..… /hvor mitt hjerte
nicht erwacht, /…………………………/ikke våkner
und an dich gedenkt, /………………/og tenker på deg,
daß du mir /…………………….………./(på) at du til meg
viel tausendmal /……………………../mange tusen ganger
dein Herz geschenkt. /………………/har gitt ditt hjerte.

Kommentar:
1) «Stunde»: «time» (vanligvis), men også «stund», «øyeblikk»

Robert Schumann: Herbstlied, op. 43, nr. 2

Teksten er skrevet av Siegfried August Mahlmann (1771–1826), tysk dikter og forlegger. Hans poesi var kjent og kjær i 1800-tallets Tyskland.
Das Laub fällt von den Bäumen, /…/ Løvet faller fra trærne,
das zarte Sommerlaub. /………………/det sarte sommerløvet.
Das Leben mit seinen Träumen /…/Livet med sine drømmer
zerfällt in Asch’ und Staub. /………./blir til aske og støv.

Die Vöglein im Walde sangen, /……./Småfuglene i skogen sang,
wie schweigt der Wald jetzt still! /../hvor tier skogen stille nå!
Die Lieb’ ist fortgegangen, /………/Kjærligheten er blitt borte,
kein Vöglein singen will. /…………/ingen småfugl vil synge (mer).

Die Liebe kehrt wohl wieder, /./Kjærligheten vender vel tilbake
im lieben künft’gen Jahr, /………/i det kjære kommende året,
und alles kehrt dann wieder, /../og alt vender da tilbake
was jetzt verklungen war. /……./som (til) nå har vært borte. 2)

Du Winter, sei willkommen, /…/Du vinter, vær velkommen
dein Kleid ist rein und neu, /…./din kledning er ren og ny,
er hat den /…………………………../den (= vinteren) har
Schmuck genommen, /…………/tatt pryden, 3)
den Schmuck bewahrt /………../(men) pryden beskytter
er treu! /………………………….…../den (= vinteren) trofast! 4)

Kommentarer:
2) «verklungen» (av «verklingen»): «dø hen», «dø bort», «svinne»
3) «Schmuck» («prydelse(r)», «smykker(r)», «stas», «utsmykning»): Trolig et bilde på de andre årstidenes farverike skjønnhet. Denne er nå tatt bort av vinteren, men blir likevel bevart under sneen i form av kimer. Vinteren fjerner altså, men beskytter samtidig de andre årstidenes skjønnhet.
4) Dette fjerde verset finner vi også i (minst) en annen versjon. Jeg vet ikke hvilken som er original, men to ganger «Schmuck» virker noe klossete på meg. Jeg foretrekker denne utgaven:
Der Winter, sei willkommen, // (Må) vinteren være velkommen,
sein Kleid ist rein und neu, // dens kledning er ren og ny,
den Schmuck hat er genommen, // pryden har den tatt,
den Keim bewahrt er treu! // (men) kimen beskytter den trofast!

Robert Schumann: Schön Blümelein, op. 43, Nr. 3

Teksten er skrevet av Robert Reinick (1805-1852), en den gang kjent tysk kunstmaler og poet. Han skrev også librettoen til Schumanns opera Genoveva.
Ich bin hinausgegangen /…………./Jeg gikk ut
des Morgens in der Früh, /………./om morgenen tidlig,
die Blümlein thäten prangen, /…/småblomstene pranget,
ich sah so schön sie nie. /…/jeg hadde aldri sett dem så vakre.

Wagt’ ein’s davon zu pflücken, /./(Jeg) ville plukke en av dem 5)
weil mir’s so wohl gefiel./…………./fordi jeg likte den så godt,
Doch als ich mich wollt’ bücken, /./men da jeg skulle bøye meg,
sah ich ein lieblich Spiel. /……………/så jeg en fortryllende lek.

Die Schmetterling’ und Bienen, /…/ Sommerfuglene og biene,
die Käfer hell und blank, /…/tordivlene, skinnende og blanke,
die mußten all’ ihm dienen /./de måtte alle tjene den (blomsten)
bei fröhlichem Morgensang, /…/med glad morgensang,

und scherzten viel und küßten /../og (de) spøkte mye og kysset
das Blümlein auf den Mund, /../den lille blomsten på munnen,
und triebens nach Gelüsten /…/og holdt på som de lystet
wohl eine ganze Stund’. /………/sikkert en hel time. 1)

Und wie sie so erzeiget /…………/Og mens de slik fremviste 6)
ihr Spiel die Kreuz und Quer, /../sin lek overalt, 7)
hat’s Blümlein sich geneiget /../bøyde den lille blomsten seg
mit Freuden hin und her, /……./med glede frem og tilbake.

da hab’ ich’s nicht gebrochen, /../Da plukket jeg den ikke, 8)
es wär’ ja morgen todt, /…/(da) ville den jo vært død i morgen,
und habe nur gesprochen: /……/og (jeg) sa bare:
Ade du Blümlein roth! /………../Adjø, du lille røde blomst!

Und Schmetterling’ und Bienen, /…/ Sommerfugler og bier,
die Käfer hell und blank, /…/tordivlene, skinnende og blanke,
die sangen mit frohen Mienen /…/de sang med glade miner
mir einen schönen Dank. /…………./en hjertelig takk til meg.

Kommentarer:
5) «wagt’» av «wagen»: egtl. «våge», men her er «ville», «ønske» trolig mer dekkende
6) «sie» henviser til «die Schmetterling’, Bienen, Käfer» og da blir «erzeiget» ikke pres., men perf. part. (med utelatt «haben»), og jeg oversetter perf. med norsk pret.
7) «die Kreuz und Quer»: egtl. «på kryss og tvers»
8) «gebrochen» (av «brechen»): egtl. «brekke», «bryte»

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.